Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn Torenhoeve

  • Contact
  • Careyn Torenhoeve
    Hellevoetse Achterweg 2
    3222 AA Hellevoetsluis

    Telefoonnummer: 0181-332506
Torenhoeve-9980.JPG
  • Route


Ligging

Careyn Torenhoeve is een kleinschalige woonvoorziening naast Careyn Grootenhoek in Hellevoetsluis. De woningen zijn gebouwd in een boerderij met opstallen die in de oude staat gerenoveerd zijn. Een fraai karakteristiek pand dus.

Huisvesting

Careyn Torenhoeve heeft in augustus 2013 haar deuren geopend. Het is een moderne woon- en leefomgeving voor 25 bewoners.

Voor wie

Bij de start van Torenhoeve werd uitgegaan van 13 plaatsen somatiek. Dat zijn plekken voor mensen met een lichamelijke handicap. Inmiddels worden er echter uitsluitend nog ouderen opgenomen met een psyhiatrische problematiek (gerontopsychiatrie).
Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden. Lees er hier meer over.

Zorg en activiteiten

Belangrijke voorwaarden om tegemoet te kunnen komen aan de wens van bewoners om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en daarbij zelf de regie te voeren zijn: zelfredzaamheid, veiligheid en informatie. De deskundige medewerkers van Careyn Torenhoeve willen u daarbij helpen. U blijft hierdoor zo zelfstandig mogelijk. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstaan, wassen, aankleden, eten, bed opmaken of het dagelijks schoonhouden van uw kamer. Als u tijdelijk meer hulp nodig heeft, dan kan dat. U kunt rekenen op een 24-uurs zorggarantie, daar waar dit voor u noodzakelijk is.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers zijn erg belangrijk in Careyn Torenhoeve. Samen met de mantelzorgers kunnen de bewoners helpen met koken, de was doen, strijken of een kopje koffie zetten voor de bewoners.

Bij Careyn zijn ook vrijwilligers actief. Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn Torenhoeve wilt inzetten, bent u van harte welkom. Lees hier meer over de mogelijkheden van vrijwilliger bij Careyn. Wij ontmoeten u graag tijdens een kennismakingsgesprek.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn Torenhoeve vallen per 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wel brengen we kosten in rekening voor onder andere het wassen van kleding, activiteiten, en kosten bij het gebruik van telefoon en internet.
Klik hier voor een overzicht.

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Wilt u meer informatie over Careyn Torenhoeve of het aanvragen van een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice. 

Diensten

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlCareyn Torenhoeve is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Deel deze pagina:

Contact

Torenhoeve in Beeld

Torenhoeve-1

Torenhoeve-2

Torenhoeve-4