Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn en uw privacy

Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in de algemene voorwaarden en de privacy statement van Careyn.

Download hier de Privacy Statement van Careyn.
Download hier het Beleid voor Gegevensbescherming
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden 

De wet
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt.

Om de privacy van de klant te waarborgen heeft Careyn een privacyreglement.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening aan u en voor de financiering van deze zorgverlening worden vastgelegd. Voorts worden gegevens vastgelegd die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening en de administratieve en financiële afhandeling hebben toegang tot de gegevens. Na het beëindigen van de zorgverlening worden na 7 jaar de financiële gegevens en na 20 jaar de medische gegevens vernietigd.

Verstrekken van gegevens
Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Ook kan Careyn informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Bovendien mogen op aanvraag gegevens worden verstrekt aan wetenschappelijke instituten en instanties op het gebied van beleid en financiering van de gezondheidszorg. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Rechten klant
Als klant heeft u het recht te weten of uw gegevens geregistreerd zijn en welke gegevens dit zijn. U kunt inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over aan wie welke informatie uit uw dossier is verstrekt. Bent u van mening dat Careyn het privacyreglement niet nakomt, dan kunt u een klacht indienen.

Deze website
Klik hier voor het gebruik van cookies

Deel deze pagina:

Contact