Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Elektronisch Zorgdossier

Het elektronisch zorgdossier (EZD) van Careyn Wonen met Zorg

Het EZD is de digitale versie van het papieren cliëntendossier en de cliëntagenda. Alle zorgverleners en behandelaars gaan ermee werken. De voordelen? Overal de juiste informatie en de informatie altijd snel paraat.

Maar is het wel veilig? Natuurlijk hebben we daar speciale aandacht aan besteed. Zo is de informatie alleen toegankelijk voor de cliënt en alleen het noodzakelijke is zichtbaar voor diens verzorgenden en behandelaren.

...meer dan ooit vraaggerichte zorg...

Maar er is meer: de gewoonten en wensen van de cliënt vormen voortaan het centrale uitgangspunt voor de zorgverlening. Dat betekent dat we die wensen en gewoonten in het EZD vastleggen. Careyn stapt dus niet alleen over op een nieuw EZD, maar voert ook een hele nieuwe werkwijze in: meer dan ooit vraaggerichte zorg.

Zorgleefplan

Iedereen is uniek en iedereen vindt andere dingen belangrijk. Daarom stellen we samen met iedere cliënt een eigen en uniek zorgleefplan op. In het zorgleefplan wordt vastgelegd hoe de cliënt het leven wil leiden en welke ondersteuning hij of zij daarbij van Careyn nodig heeft en kan verwachten. Dat geldt voor de bewoner die permanent in ons zorgcentrum woont, maar ook als deze tijdelijk komt om te revalideren. In het plan staan afspraken vanuit 4 levensdomeinen. Deze bieden een kader om te kijken naar wat belangrijk is voor een cliënt. Het gaat om de volgende 4 levensdomeinen:

  • Woon- en leefomstandigheden
  • Participatie
  • Mentaal welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Het werken met het zorgleefplan houdt dus een omslag in naar vraaggericht werken. Een manier van werken die mensen helpt om hun leven op hun eigen manier te leiden. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer iemand zelf de regie heeft over beslissingen in het dagelijks leven, de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. Eigen regie en initiatief houdt de mens actief. 

Deel deze pagina:

Contact