Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Visiedocument mantelzorg en vrijwilligers

Careyn is, inspelend op maatschappelijke veranderingen in 2012 gestart met het ontwikkelen van nieuw beleid t.a.v. mantelzorg en vrijwilligers.

Onderstaand document betreft een geïntegreerde visie op informele zorg en dienstverlening van de Careyn bedrijfsonderdelen Wonen met Zorg (WmZ), Maatschappelijke Dienstverlening (MD) en Zorg Thuis (ZT). Vanuit deze verschillende kolommen van Careyn is gekeken hoe Careyn invulling wil geven aan informele zorg en dienstverlening met het oog op substitutie van zorg en de omslag van een verzorgingssamenleving naar een participatiesamenleving.

Meer informatie over vrijwilligerswerk bij Careyn vindt u hier.

Deel deze pagina:

Contact