Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Wij werken vanuit
Careyn De Vier Ambachten
maar komen ook
bij U thuis!

 
Careyn De Vier Ambachten

Ergotherapie De Vier Ambachten

Ergotherapie voor Spijkenisse, Bernisse en Hoogvliet

Algemeen

Soms kunt u in uw dagelijks leven, activiteiten die u gewend bent om te doen niet meer zelfstandig uitvoeren.

De ergotherapeuten van Careyn 'De Vier Ambachten' in Spijkenisse helpen u, uw dagelijkse handelingen weer zo zelfstandig mogelijk en naar tevredenheid uit te voeren. Daarbij is het doel om na de revalidatie weer veilig en verantwoord terug te keren naar de huidige woning. Eén van de taken van een ergotherapeut is het ondersteunen in het zo veilig en zo zelfstandig mogelijk functioneren in de thuissituatie.

Er zal dan ook advies gegeven en/of aanvragen gedaan worden bij de gemeente om de woning zo veilig mogelijk te maken.  Daarnaast richten wij ons als ergotherapeuten ook op praktische dagelijkse handelingen, zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, het verplaatsen zowel binnen als buitenshuis, uitvoeren van de zelfverzorging, hobby's en werk.

Intake

Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en/of problemen zijn, zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor uw handelingsproblemen. Dit kan o.a. door het opnieuw of anders aanleren van activiteiten, het leren verdelen van uw energie over de dag, maar ook door het adviseren van hulpmiddelen en woningaanpassingen.
Verder kan de ergotherapeut ook de (mantel)zorgers advies en instructie geven.

Wij komen ook bij u thuis...

De ergotherapeuten van Careyn De Vier Ambachten werken zowel in het centrum voor revalidatiezorg als bij de mensen in de thuissituatie. DE ergotherapeut komt dan bij u thuis.

Aanmelding & contact

Woont u in Spijkenisse, gemeente Bernisse of Hoogvliet en wilt u graag een ergotherapeut inschakelen, dan kunt u terecht bij de ergotherapeuten in 'De Vier Ambachten'.

Directe toegankelijkheid

Het is mogelijk dat de ergotherapeut de behandeling kan starten middels 'Directe toegankelijkheid'. Dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft. Sommige ziektekostenverzekeraars accepteren dit. We weten dat CZ dit niet accepteert. In dat geval heeft u een verwijzing nodig. Vraag bij ziektekostenverzekeraar na of u een verwijzing nodig heeft.

Verwijzing nodig

Als u wel een verwijzing nodig heeft dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van een (huis)arts of specialist. U kunt uw arts hierom vragen. Indien uw arts niet beschikt over een verwijsformulier dan kan onderstaand formulier gedownload worden.

Voor een eerste afspraak kunt u contact met ons opnemen. Indien u in het bezit bent van een verwijzing kunt u deze ook aan ons opsturen. Wanneer u de verwijzing opstuurt, dan wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Careyn De Vier Ambdachten
Afdeling Ergotherapie
Markt 4
3201 CZ Spijkenisse
Telefoon: 0181 - 69 11 00
Email: ergotherapie.vierambachten@careyn.nl

Het team

 • Renate van Etten
  Renate van Etten.JPG
   
 • Linda Aardenhout
  Linda Aardenhout
 • Paulette de Lange
 • Daniella Kramp

Allen zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister 

Aandachtsgebieden

 • Diverse neurologische aandoeningen met name CVA
 • Diverse orthopedische aandoeningen, o.a. nieuwe knieën/heupen
 • Adviseren verzorging en mantelzorgers
 • Adviseren van aanpassingen & voorzieningen
 • Adviseren verzorging en mantelzorgers
 • Chronisch pijn en vermoeidheid (omgaan met belastbaarheid; activiteitenweger)
 • Dementie in de thuissituatie
 • Bekend met nieuwste wet- en regelgeving aanvraag hulpmiddelen
 • Valpreventie

Doelgroepen

Ergo in de keukenDe ergotherapeuten van Careyn 'De Vier Ambachten' kunnen bij alle volwassenen met problemen in het dagelijks handelen door een ziekte of aandoening worden ingeschakeld. Een aantal aandoeningen en ziekten met als gevolg beperkingen in het dagelijks leven, die wij regelmatig tegenkomen zijn onder andere CVA (beroerte), Parkinson, Dementie, MS, ALS, Reuma, Artrose, de gevolgen van amputaties, fracturen, chronische pijn en vermoeidheid, COPD, Hartfalen, slechtziendheid, maar ook de gevolgen van kanker.

Aangezien de ergotherapeuten van Careyn 'De Vier Ambachten' allen ook in het centrum voor revalidatiezorg werkzaam zijn hebben zij naast algemene kennis, veel kennis op het gebied van aandoeningen en ziekten bij de ouder wordende mens en zijn gewend om nauw samen te werken met andere behandelaars, zoals de fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en arts.

Bij de begeleiding en behandeling van ouderen is specifieke aandacht voor valpreventie, veiligheid in en om de woning en het gebruik en aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen.

Enkele voorbeelden:

 • Oefenen van het zelfstandig wassen en aankleden, evt. gebruikmakend van hulpmiddelen of aanpassingen.
 • ScootmobielAdviseren, begeleiden en trainen in het zelfstandig verplaatsen binnen en buitenshuis zo nodig met hulpmiddelen bijv. een rolstoel, scootmobiel of rollator.
 • Adviseren van een goede lig en zithouding, evt. gebruikmakend van aanpassingen.
 • Adviseren en oefenen in het uitvoeren van huishoudelijke of keukentaken, evt. gebruikmakend van hulpmiddelen en aanpassingen.
 • Begeleiden en adviseren bij het tot stand brengen en behouden van een goede dagindeling en dagstructuur.
 • Adviseren en oefenen met het vereenvoudigen of reorganiseren van activiteiten.
 • Adviseren en begeleiden met betrekking tot het aanvragen van hulpmiddelen/voorzieningen, aanpassingen en hulp in de woonsituatie.
 • Leren omgaan met hulpmiddelen, bijvoorbeeld rollator-, agenda- of telefoongebruik.
 • Adviseren van de (mantel)zorger hoe cliënt het beste begeleidt of verzorgd kan worden tijdens transfers, verzorging, dagbesteding, geestelijke achteruitgang, eten, drinken & mobiliteit en adviseert zo nodig hulpmiddelen om de zorg te verlichten.
 • Inventariseren van valrisico en geven van begeleiding en valpreventieadvies.
 • Vervaardigen van handspalken met als doel, pijnbestrijding, oedeembehandeling en het voorkomen van contracturen.
 • Trainen van de handfunctie in functionele dagelijkse activiteiten.
 • Oefenen met diverse hulpmiddelen en geven van advies, wanneer sprake is van slechtziendheid.
 • Leren om, met beperkte energie, dagelijkse activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, op een manier die minder inspanning vraagt. Dat kan zijn door het plannen van de dag, toepassen van ergonomische principes en energiebesparende maatregelen te leren toepassen.

Vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed vanuit uw basisverzekering*. Sommige verzekeringen bieden daarnaast in het aanvullend pakket extra vergoeding, raadpleeg hiervoor uw eigen verzekering.

*) vergoeding gebaseerd op 2014, let op uw eigen risico, raadpleeg voor actuele informatie uw zorgverzekeraar. De ergotherapeuten van Careyn Grootenhoek zijn bij alle grote zorgverzekeraars ingeschreven als dependance van Careyn de Plantage in Brielle.

Kwaliteit

KwaliteitsregisterAlle ergotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en volgen regelmatig scholingen, cursussen en intercollegiale toetsing, ter behoud van hun kennis en expertise.

Tijdens de behandelingen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de meest recente ontwikkelingen binnen het beroep ergotherapie; hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van:

 • Landelijke protocollen en richtlijnen
 • Protocollen, richtlijnen en standaarden vanuit de beroepsvereniging ergotherapie (Ergotherapie Nederland)
 • Gestandaardiseerde observatie- en behandelmethodieken
 • Binnen de organisatie opgestelde behandelprogramma's en protocollen

Folders en Informatie

Klachten en suggesties

De ergotherapeuten van Careyn doen hun uiterste best de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bedenk dan, dat een gesprek met uw ergotherapeut of met diens leidinggevende vaak al heel verhelderend kan zijn. U kunt ook het klachtenformulier invullen.

Tip: lees voordat u het formulier invult de pagina 'Compliment of klacht'. Daar vindt u ook onze uitgebreide klachtenregeling.

Deel deze pagina:

Contact