Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Ergotherapie DWO/NWN

Ergotherapie voor inwoners van Maassluis, Naaldwijk en Wateringen

Algemeen

Soms kunt u in uw dagelijks leven, activiteiten die u gewend bent om te doen niet meer zelfstandig uitvoeren, door bijvoorbeeld een ziekte, beperking of het ouder worden. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse handelingen zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, het verplaatsen zowel binnen als buitenshuis, uzelf verzorgen, hobby's en werk.

De ergotherapeuten van Careyn helpen u om uw dagelijkse handelingen weer zo zelfstandig mogelijk en naar tevredenheid uit te voeren. Daarbij is het doel om uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden of te verbeteren.

Intake

Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en/of problemen zijn, zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor uw problemen. Dit kan door het opnieuw of anders aanleren van activiteiten, het leren verdelen van uw energie over de dag, maar ook door het adviseren van hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Verder kan de ergotherapeut ook de (mantel)zorgers advies en instructie geven.

Ook bij u thuis

De ergotherapeuten van Careyn werken zowel in het verpleeghuis als bij mensen in de thuissituatie. In de thuissituatie kiezen wij er voor om, wanneer mogelijk, de behandelingen bij u thuis uit te voeren.

Verwijzing en vergoeding

Directe toegankelijkheid

Het is mogelijk dat de ergotherapeut de behandeling kan starten middels 'Directe toegankelijkheid'. Dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft. Sommige ziektekostenverzekeraars accepteren dit. We weten dat CZ dit niet accepteert. In dat geval heeft u een verwijzing nodig. Vraag bij ziektekostenverzekeraar na of u een verwijzing nodig heeft.

Verwijzing nodig

Als u wel een verwijzing nodig heeft dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van een (huis)arts of specialist. U kunt uw arts hierom vragen. Indien uw arts niet beschikt over een verwijsformulier dan kan onderstaand formulier gedownload worden.

Voor een eerste afspraak kunt u contact met ons opnemen. Indien u in het bezit bent van een verwijzing kunt u deze ook aan ons opsturen. Na ontvangst van de verwijzing of na aanmelding wordt zo spoedig mogelijk (maar in ieder geval binnen 3 werkdagen) contact met u opgenomen om een afspraak te maken.

Vergoeding

Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed vanuit uw basisverzekering*. Sommige verzekeringen bieden daarnaast in het aanvullend pakket extra vergoeding, raadpleeg hiervoor uw eigen verzekering.

*) Let op uw eigen risico; raadpleeg voor actuele informatie uw zorgverzekeraar.*) De ergotherapeuten van Careyn DWO-NWN zijn bij alle grote zorgverzekeraars ingeschreven als dependance van Careyn de Plantage in Brielle.

Aanmelding & contact

Voor ergotherapeutische behandeling in de volgende gemeenten kun u bij ons terecht: Maassluis, Naaldwijk en Wateringen.

Contact

Telefoon: 088 - 123 99 88
Email: ergotherapie.dwo/nwn@careyn.nl

Het team

 • Dewy Harteveld
 • Linda van Holst
 • Anke Korf

Allen zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

Logo

Aandachtsgebieden

 • ParkinsonNet
 • Dementie in de thuissituatie (Edomah)
 • Adviseren mantelzorgers
 • Diverse neurologische en/of orthopedische aandoeningen
 • Valpreventie
 • Nieuwste wet- en regelgeving t.b.v. aaanvragen hulpmiddelen

Kwaliteit

Kwaliteitsregister

Alle ergotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en volgen regelmatig scholingen, cursussen en intercollegiale toetsing, ter behoud van hun kennis en expertise.

Tijdens de behandelingen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de meest recente ontwikkelingen binnen het beroep ergotherapie; hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van:

 • Landelijke protocollen en richtlijnen
 • Protocollen, richtlijnen en standaarden vanuit de beroepsvereniging ergotherapie (Ergotherapie Nederland)
 • Gestandaardiseerde observatie- en behandelmethodieken
 • Binnen de organisatie opgestelde behandelprogramma's en protocollen

Folders en Informatie

Klachten en suggesties

De ergotherapeuten van Careyn doen hun uiterste best de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bedenk dan, dat een gesprek met uw ergotherapeut of met diens leidinggevende vaak al heel verhelderend kan zijn. U kunt ook het klachtenformulier invullen.

Tip: lees voordat u het formulier invult de pagina 'Compliment of klacht'. Daar vindt u ook onze uitgebreide klachtenregeling.

Deel deze pagina:

Contact