Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Ergotherapie Utrecht Stad

Vanuit onze zorgcentra Careyn Rosendael, Careyn Swellengrebel en Careyn Nieuw Tamarinde wordt in de hele stad Utrecht eerstelijns ergotherapie geboden.

Algemeen

De ergotherapeut komt over het algemeen bij u thuis. Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en problemen zijn, zoekt de ergotherapeut samen met u naar oplossingen.

De ergotherapeut komt vaak bij u thuis. Samen zoeken we naar oplossingen

Dat kan door het opnieuw of anders leren uitvoeren van activiteiten. Daarnaast adviseert de ergotherapeut over hulpmiddelen en woningaanpassingen. Zo kunt u beter met uw beperkingen omgaan en kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Ook geeft de ergotherapeut adviezen om problemen te voorkomen. Ook de mantelzorgers krijgen aandacht en adviezen. Kijk voor meer voorbeelden onder het kopje doelgroepen.

Aanmelden en contact

U kunt via uw huisarts of specialist een verwijzing krijgen. Onderstaand vindt u een link naar ons verwijsformulier. Die kunt u in laten vullen door uw huisarts of specialist. Het formulier stuurt u vervolgens naar onderstaand adres. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat paramedische afdeling.

Careyn Ergotherapie Utrecht Stad
Secretariaat Paramedici
Indusdreef 5
3564 GV Utrecht
Mail: secretariaat.paramedici@careyn.nl
Telnr: 030-2588725 / 06-83078902
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00

Het team

Alle ergotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Kwaliteitsregister

Ingrid BoekhoudIngrid Boekhoud

Specialisaties/aandachtsgebieden:

 • Parkinson (aangesloten bij parkinsonnet regio Utrecht Stad)
 • Dementie (EDOMAH)
 • COPD
 • Adviseren aan mantelzorgers
 • Diverse neurologische aandoeningen (waaronder CVA)
 • Cognitieve problematiek
 • Omgaan met belasting en belastbaarheid
 • Zit- en ligproblemen
 • Veel ervaring in aanvragen van aanpassingen en voorzieningen

Klaske JongsmaKlaske Jongsma

Specialisaties/aandachtsgebieden:

 • Parkinson (aangesloten bij parkinsonnet regio Utrecht Stad)
 • Oncologie
 • COPD
 • Diverse neurologische aandoeningen (waaronder CVA)
 • Cognitieve problematiek
 • Omgaan met belasting/belastbaarheid
 • Zit- en ligproblemen
 • Veel ervaring in aanvragen van aanpassingen en voorzieningen

Corine BouwmanCorine Bouwman

Specialisaties/aandachtsgebieden:

 • Dementie (EDOMAH)
 • Oncologie
 • Omgaan met belasting/belastbaarheid
 • Adviseren aan mantelzorgers
 • Diverse neurologische aandoeningen
 • Cognitieve problematiek
 • Belasting/belastbaarheid
 • Zit- en ligproblemen
 • Veel ervaring in aanvragen van aanpassingen en voorzieningen

Lisanne BurggraaffLisanne Burggraaff

Specialisaties/aandachtsgebieden:

 • Dementie (EDOMAH)
 • Omgaan met belasting/belastbaarheid
 • Cognitieve problematiek i.p.v. diverse orthopedische aandoeningen
 • Zit- en ligproblemen
 • Veel ervaring in aanvragen van aanpassingen en voorzieningen

 
 

DaphneDaphne Eijgenstein

Specialisaties/aandachtsgebieden:

 • Dementie (EDOMAH)
 • Omgaan met belasting en belastbaarheid
 • Ervaring in aanvragen van aanpassingen en voorzieningen
 • Zit- en ligproblemen

 

De volgende collega's werken uitsluitend intramuraal (in het zorgcentrum):

 • Simone van Dijk
  Simone van Dijk
   
 • Jacoline van Helbergen
  Jacoline

 

Doelgroepen

De ergotherapeuten van Careyn Utrecht-Stad zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en ouderen met enkel- en meervoudige problematiek. Hierbij valt te denken aan reuma, artrose, CVA, gebroken heup, parkinson, dementie, MS, ALS, etc. Ze hebben veel expertise in het behandelen en begeleiding van cliënten met cognitieve problemen. Dat zijn onder andere geheugen-, concentratie- en leerproblemen.

Omdat alle ergotherapeuten van Careyn Utrecht-Stad ook in het zorgcentrum werkzaam zijn, hebben zij naast algemene kennis, veel kennis op het gebied van aandoeningen en ziekte bij de ouder wordende mens. Zij zijn gewend om nauw samen te werken met andere behandelaars, zoals de fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, arts etc.

Hieronder ziet u diverse aandoeningen en ziekten, die wij als ergotherapeut regelmatig tegenkomen, waarbij een aantal voorbeelden zijn weergegeven. Staat uw ziekte of aandoening er niet tussen, maar ervaart u wel problemen in het uitvoeren van dagelijkse handelingen? Neem gerust contact met ons op.

Ergotherapie na een CVA (ook wel beroerte)

 • De ergotherapeut oefent motorische vaardigheden in voor u betekenisvolle dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld het inschakelen van de aangedane hand in dagelijkse activiteiten en het uitvoeren van staande/zittende activiteiten.
 • De ergotherapeut biedt de mogelijkheid tot het oefenen van eenhandig uitvoeren van bepaalde activiteiten (eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen).
 • We besteden aandacht aan uw cognitieve vermogen om dagelijkse activiteiten weer uit te voeren. Gedacht kan worden aan het opnieuw leren organiseren van een activiteit en volgorde hierin aan te brengen.
 • Er wordt advies gegeven over het veilig handelen in de eigen woning. De ergotherapeut begeleidt en adviseert bij het aanvragen van verschillende hulpmiddelen en aanpassingen.

Ergotherapie bij parkinson

 • Tijdens de ergotherapie behandeling staan zowel u als uw mantelzorger centraal.
 • De ergotherapeut houdt bij het aanleren van vaardigheden rekening met specifieke aandachtspunten die bij cliënten met parkinson van invloed zijn en onderzoekt wat hierbij kan helpen
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt u bij het tot stand brengen en behouden van een goede dagindeling en dagstructuur.
 • De ergotherapeut oefent motorische vaardigheden in de voor u betekenisvolle dagelijkse activiteiten.
 • De ergotherapeut geeft advies over valpreventie.
 • De ergotherapeut adviseert en oefent met het vereenvoudigen of reorganiseren van activiteiten, zodat u beter in staat bent de activiteit uit te voeren.
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt met betrekking tot het aanvragen van hulpmiddelen/voorzieningen, aanpassingen en hulp in de woonsituatie.

Ergotherapie bij dementie (EDOMAH)

 • Tijdens de begeleiding staan zowel de mantelzorger als de cliënt centraal.
 • De begeleiding is gericht op de behoeften, interesses, waarden en mogelijkheden van de cliënten en hun mantelzorgers, om de kwaliteit van leven te behouden en/of te verbeteren.
 • De ergotherapeut begeleidt en adviseert om het dagelijks functioneren te optimaliseren. Hierbij wordt gekeken hoe de omgeving kan worden aangepast aan de cliënt, bijvoorbeeld door het gebruik van hulpmiddelen of inschakelen van hulp.
 • De ergotherapeut leert de cliënt en de mantelzorger omgaan met hulpmiddelen, zoals rollator, agenda, telefoon, visuele ondersteuning en stappenplannen.

Adviseren en begeleiding van mantelzorgers

 • De ergotherapeut geeft advies bij praktische vragen hoe een zorgbehoeftig persoon het beste begeleidt of verzorgd kan worden tijdens transfers, verzorging, dagbesteding, geestelijke achteruitgang, eten, drinken en mobiliteit.
 • De ergotherapeut begeleidt de mantelzorger in het verminderen van fysieke en mentale belasting door praktische adviezen te geven. De ergotherapeut werkt daarbij ook aan een stuk bewustzijn en aanleren van denkstrategieën om in de toekomst problemen praktisch op te kunnen lossen.
 • De ergotherapeut begeleidt de mantelzorger in het omgaan met de gevolgen van een bepaalde aandoening door het verstrekken van informatie.
 • De ergotherapeut adviseert zo nodig hulpmiddelen om de zorg te verlichten.

Ergotherapie bij heupoperatie of knieoperatie

 • De behandeling is gericht op het geven van advies, om dagelijkse handelingen, die na de operatie beperkingen geven zelfstandig uit te kunnen voeren. Advies wordt bijvoorbeeld gegeven over het gebruik van hulpmiddelen.
 • De ergotherapeut begeleidt u bij het uitbreiden van uw dagelijkse activiteiten
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt u bij het aanvragen/realiseren van de nodige (tijdelijke) aanpassingen in de woonomgeving om zelfstandig en veilig te kunnen functioneren.
 • De ergotherapeut geeft u advies om vallen te voorkomen.

Ergotherapie en valpreventie

 • De ergotherapeut analyseert en adviseert in de thuissituatie bij de dagelijkse bezigheden waar valrisico momenten aanwezig zijn, waarbij verminderd evenwicht een rol kan spelen. Bijvoorbeeld bij staand aankleden, lichtknopjes die ver weg zitten, te lang staan tijdens het koken of te nauwe doorgangen binnen de woning.
 • De ergotherapeut begeleidt en adviseert over woningaanpassingen en voorzieningen, gericht op valpreventie en leert de cliënt hiermee om te gaan.
 • De ergotherapeut helpt valangst te overwinnen door de cliënt veilig te leren handelen en op de punten te begeleiden waar valangst bestaat of ontstaat.
 • De ergotherapeut adviseert en begeleidt een cliënt met visusstoornissen, hoe contrast aan te brengen in de omgeving en adviseert over verlichting.

Ergotherapie en oncologie

Afhankelijk van de fase waarin u verkeert kan de ergotherapeut aandacht besteden aan de volgende aspecten:

 • Coachen in energieverdeling om zelfstandig taken in het dagelijks leven uit te voeren ondanks uw beperkte belastbaarheid;
 • Coachen en volgens gestructureerde wijze leren opbouwen van uw belastbaarheid in dagelijkse activiteiten;
 • Adviseren bij praktische problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld bij moeite met aankleden of uitvoeren van zwaardere huishoudelijke taken;
 • Advies en begeleiding bij werkhervatting;
 • Adviseren van aanpassingen in en rondom uw woning, om met beperkte conditie en mobiliteit veilig thuis te kunnen functioneren.

Ergotherapie bij problematiek rondom belasting en belastbaarheid met behulp van de 'Activiteitenweger'

 • Bijvoorbeeld bij resterende klachten na een hersenschudding, hersenletsel of burnout klachten;
 • Coachen in energieverdeling om zelfstandig taken in het dagelijks leven uit te voeren ondanks uw beperkte belastbaarheid;
 • Coachen en volgens gestructureerde wijze leren opbouwen van uw belastbaarheid in dagelijkse activiteiten;
 • Adviseren bij praktische problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld bij moeite met aankleden of uitvoeren van zwaardere huishoudelijke taken;
 • Advies en begeleiding bij werkhervatting;
 • Adviseren van aanpassingen in en rondom uw woning, om met beperkte conditie en mobiliteit veilig thuis te kunnen functioneren.

 

Scootmobieltraining

Hebt u een scootmobiel en voelt u zich onzeker bij het rijden? Hebt u moeite met het parkeren van de scootmobiel in de stalling? Wilt u weten of een scootmobiel wat voor u is en of u er mee overweg kunt? De ergotherapeuten van Careyn Utrecht-Stad kunnen u scootmobielrijles geven. Bij Zorgcentrum Nieuw Tamarinde hebben we de beschikking over een oefenscootmobiel.

 

Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering tot tien uur per kalenderjaar. Sommige aanvullende verzekeringen geven recht op extra uren. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden. Houd wel rekening met het eigen risico. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen wat de tarieven zijn en wat er aan u doorberekend wordt.

Wij streven ernaar om met alle zorgverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Als u verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars dan wordt er direct aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Ook telefonisch overleg met u wordt gedeclareerd.

U kunt met een verwijzing van uw huisarts of specialist, of via DTE (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie) door een ergotherapeut behandeld worden.
Wanneer u gebruik maakt van DTE zal de ergotherapeut een korte screening afnemen.

 

Folders

 

Klachten/suggesties

De ergotherapeuten van Careyn Tamarinde vinden goede dienstverlening erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed loopt en u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft willen wij dit graag van u horen. Bedenk dan, dat een gesprek met uw ergotherapeut of met diens leidinggevende vaak al heel verhelderend kan zijn. U kunt ook onderstaand formulier invullen.
Ook als u een suggestie heeft om onze diensten te verbeteren stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten.

Tip: lees voordat u het formulier invult de informatie op de pagina 'Compliment of Klacht'. Daar vindt u ook onze uitgebreide klachtenregeling.
Klachtenformulier: klik hier.

Deel deze pagina:

Contact