Careyn Grootenhoek

Van harte welkom bij Careyn Zorgcentrum Grootenhoek in Hellevoetsluis. Gelegen aan de rand van stad in een rustige omgeving. Dit verpleeghuis heeft plaats voor zo’n 100 bewoners en kent dan ook een brede combinatie van zorgvormen. De bewoners kunnen hier prettig leven en trekken er regelmatig op uit voor leuke groepsactiviteiten.

Neem contact op

Careyn Grootenhoek
Hellevoetse Achterweg 4
3222 AA Hellevoetsluis

0181 - 32 13 55

Routebeschrijving
afbeelding van Careyn Grootenhoek

Verpleeghuis in Hellevoetsluis

Careyn Zorgcentrum Grootenhoek is een verpleeghuis dat vijf afdelingen telt. Iedere afdeling kent gemiddeld 20 bewoners. Twee afdelingen zijn speciaal voor mensen met een lichamelijke beperking of handicap. Op de andere drie afdelingen wonen mensen met een psychogeriatrische aandoening. Dit is een aandoening, ziekte of stoornis in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom.

Het is hier prettig leven in een landelijke omgeving. Ook staat er een team van activiteitenbegeleiders klaar voor u. Om gevarieerde activiteiten te bedenken. Om er eens in de zoveel tijd samen op uit te trekken. Om u zoveel als mogelijk thuis te doen voelen. 

Vrijwilligers en mantelzorgers in Hellevoetsluis

Alles doen zoals u gewend was. Of juist doen zoals u het nu wilt. Het kan bij dit zorgcentrum. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen u, uw familie en onze zorgspecialisten nodig. Daarom krijgt uw familie of mantelzorger ook een belangrijke plek bij de zorg en activiteiten. 

Bij Careyn Grootenhoek zijn de vrijwilligers actief betrokken. Zij helpen bijvoorbeeld bij de activiteiten. Ook maken zij geregeld een wandeling met de bewoners. Of zij halen een boodschapje en maken een praatje met u. Dit noemen wij bij Careyn (buiten)gewone menselijkheid en zorg.

Een nadere kennismaking:

afbeelding Zorgkaartnederland Zorgcentrum
Anonieme review
"Lieve gemotiveerde mensen met hart voor het werk."
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandCareyn Grootenhoek is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
afbeelding Grootenhoek Hellevoetsluis10
afbeelding Grootenhoek Hellevoetsluis6

Praktische informatie

 • De zorg die de zorgcentra van Careyn leveren moet zo goed mogelijk aansluiten bij uw situatie. Om die 'match' te kunnen maken kijken we naar uw zorgprofiel. Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. U kunt het hier downloaden.
  Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden.

  Careyn bepaalt niet zelf welk zorgprofiel u heeft. Dat gebeurt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg en is onderdeel van uw Wlz-indicatie. U leest daar meer over onder het kopje 'Zorg regelen'.

 • Heeft u intensieve zorg nodig en kunt u niet meer thuis blijven wonen, dan kunt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg een aanvraag indienen voor verpleeghuiszorg. De huisarts of bijvoorbeeld onze wijkverpleegkundige kan u daarbij ondersteunen. Ook kunt u hulp inroepen van de Cliëntondersteuner Wlz.

  Het CIZ zal naar uw situatie kijken. Als deze voldoet aan een aantal voorwaarden krijgt u een zogenaamde ‘Wlz-indicatie’. Met die indicatie heeft u recht op verpleeghuiszorg. Daarin geeft het CIZ ook een zorgprofiel aan. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en omvang van de benodigde zorg. Er wordt dus goed gekeken welke zorg u precies nodig heeft. Onder het kopje 'Voor wie' leest u of u met uw zorgprofiel bij Grootenhoek terecht kunt. Is dat het geval, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling 'zorgbemiddeling'. Zij ondersteunen u bij de verdere procedure. Contact opnemen kan met onderstaand formulier. Maar natuurlijk: u kunt ook altijd even met Careyn Grootenhoek of Careyn Klantenservice bellen.

  Meer informatie leest u ook op de pagina 'Verpleeghuizorg regelen'.

 • Verpleeghuiszorg is dure zorg. Voor veel mensen zou dat niet te betalen zijn. Daarom hebben we het in Nederland zo geregeld dat iedereen recht heeft op deze zorg. Afgezien van een eigen bijdrage hoeft u die zorg dan ook niet zelf te betalen. De financiering is geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). 

  Eigen bijdrage

  U betaalt dus wel een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. Meer informatie vindt u ook op de website www.regelhulp.nl.

  Bijkomende kosten

  Sommige kosten vallen niet onder de Wlz-vergoeding en moet u dus zelf betalen. Uw abonnementskosten voor televisie in uw appartement bijvoorbeeld. Die kosten kan en mag Careyn dan bij u in rekening brengen.
  Welke bijkomende kosten Careyn Grootenhoek bij u in rekening kan brengen leest u hier.

 • Helaas geldt voor veel verpleeghuizen een wachttijd. Dat is in heel Nederland zo. Kunt u nog niet direct terecht bij het huis van uw voorkeur, dan volgt plaatsing op een wachtlijst. U krijgt dan een bepaalde ‘wachtstatus’. Als uw situatie bijvoorbeeld zorgelijk is, dan zal gekeken worden hoe en waar u snel opgenomen kunt worden. U leest er hier meer over.

  Careyn publiceert maandelijks een overzicht van de wachttijden bij haar zorglocaties. U kunt het overzicht voor onze locaties in Zuid-Holland hier downloaden.

 • Careyn ziet vrijwilligerswerk als een onmisbare schakel in de zorg voor ouderen in onze samenleving. Zij leveren een meer dan waardevolle bijdrage aan de zorg en het welzijn van onze cliënten en bewoners.

  Bij Careyn Grootenhoek zijn ongeveer 150 vrijwilligers actief. Daar zijn we trots op. Zij ondersteunen de vaste medewerker onder andere bij de activiteiten, maar zijn er ook om met bewoners te gaan wandelen, een boodschapje te halen of gewoon om een praatje mee te maken. Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn Grootenhoek wilt inzetten, bent u van harte welkom. 

 • In 1997 is de Stichting Vrienden van Grootenhoek opgericht met het doel geld te verwerven voor recreatie, ontspanning en gezelligheid voor de bewoners. Dankzij vele donateurs, sponsors en giften heeft de Stichting in de afgelopen jaren veel mooie projecten kunnen realiseren. Projecten die die een bijdrage hebben geleverd om het verblijf in Verpleeghuis Grootenhoek beter, gezelliger en comfortabeler te maken.

  Het huidige bestuur:

  Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

  Voorzitter : dhr. A.J.G. Voormeeren
  Secretariaat: mw. J.M. de Heus-Boelhouwer
  Penningmeester: dhr. M. Bevers
  Lid: dhr. A. Martinus
  Lid: dhr. T. Lageweg
  Lid: mw. M. Roza-de Pijper

  RSIN-nummer: 806168869

 • Careyn vindt het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. Daarom is er in Careyn Grootenhoek uiteraard ook een cliëntenraad actief.
  De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten ('bewoners') en komt op voor hun belangen. De raad overlegt zeer regelmatig met de manager. Dit zijn geen vrijblijvende bijeenkomsten. De rechten van een cliëntenraad zijn namelijk in een wet vastgelegd.

  Contact met de cliëntenraad

  Careyn Grootenhoek
  Hellevoetse Achterweg 4
  3222 AA Hellevoetsluis
  Secretariaat
  Telefoon: 0181 - 32 13 55
  E-mail: regiosecretariaat-ZHE-Breda-GO-HW@careyn.nl
  De receptie van Careyn Grootenhoek kan u natuurlijk ook helpen om contact te krijgen met de cliëntenraad.