Terminale zorg in een verpleeghuis

Ook in de laatste levensfase kunt u op Careyn rekenen. Wij bieden u professionele en gepaste zorg. Dat kan gaan om zorg thuis, in een hospice of op een palliatieve afdeling van een verpleeghuis. Enkele verpleeghuizen van Careyn hebben zo'n afdeling. Zij zijn dus gespecialiseerd in de zorg in de laatste levensfase.

afbeelding

Zorg bij een ongeneeslijke ziekte noemen we 'palliatieve zorg'. Het gaat er dan om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Als de levensverwachting minder is dan drie maanden spreken we van 'terminale zorg'. Naast de kwaliteit van leven wordt dan een goede stervensbegeleiding belangrijk. Die zorg duurt tot het overlijden, ook als dat langer duurt dan 3 maanden.

De verpleeghuizen van Careyn hebben veelal een aparte afdeling voor palliatieve zorg. Deze zijn speciaal gereserveerd voor bewoners die binnenkort komen te overlijden. In enkele verpleeghuizen kunnen daar ook mensen terecht van buiten het verpleeghuis. Dat kan een goed alternatief zijn voor het thuis sterven. Er is privacy en rust. De zorg is 24 uur per dag nabij.

Zorg op een palliatieve afdeling

In een verpleeghuis werken veel verschillende disciplines. Artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld, maar ook fysiotherapeuten, psychologen en geestelijk verzorgers. Zij zijn allemaal betrokken bij de zorg voor de bewoners, ook in de laatste levensfase. Dat gebeurt altijd op een passende manier, en in nauw overleg met u en uw familie.

Een afdeling palliatieve zorg is er speciaal voor ingericht, net zoals bijvoorbeeld in een hospice. Er heerst privacy en rust; en dat is belangrijk. Er is alle ruimte voor persoonlijke aandacht, verzorging en verpleging. En aandacht voor de familie. Zij zijn uiteraard dag en nacht welkom en kunnen vaak ook blijven slapen.

Careyn en palliatieve/terminale zorg

Terminale zorg is bij een aantal verpleeghuizen van Careyn mogelijk. U vindt hieronder een overzicht. We begrijpen het heel goed als de familie vooraf een kijkje wil komen nemen. Onder het kopje 'praktische informatie' leest u verder hoe u pallatieve zorg in een verpleeghuis kunt regelen.

Praktische informatie

  • Hoe u deze zorg regelt is afhankelijk van uw situatie. Heeft u al een Wlz-indicatie, dan wordt de terminale zorg bij Careyn betaald vanuit de Wlz, als onderdeel van uw zorgprofiel.

    Heeft u geen Wlz-indicatie en heeft u te horen gekregen dat uw levensverwachting minder dan drie maanden is, dan wordt de terminale zorg vergoed vanuit uw zorgverzekering.

    U kunt het beste contact opnemen met de Careyn Klantenservice. In deze situatie heeft u immers wel wat anders aan uw hoofd dan het regelen van zorg.