Dagbehandeling Maarssen

U woont nog zelfstandig maar u wordt een dagje ouder en wat strammer? Of laat uw geheugen u wel eens in de steek? Komt u door uw handicap nauwelijks meer buiten? Dan heeft u vaak ‘behandeling’ nodig. Dat kan zijn door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist of een diëtist. Bij Careyn bieden we deze vormen van behandeling in groepsverband aan. Zo’n behandeling in groepsverband noemen we ‘dagbehandeling’. Dagbehandeling Maarssen is onderdeel van Zorgcentrum Careyn Snavelenburg.

Neem contact op

Dagbehandeling Maarssen
Snavelenburg 1
3603 GN Maarssen

0346 - 584 584

Routebeschrijving
afbeelding van Dagbehandeling Maarssen

Er zijn twee groepen dagbehandeling. De eerste groep betreft ouderen met een lichamelijke ziekte of beperking (we noemen dat de afdeling ‘somatiek’). Ook ouderen met Parkinson of een CVA kunnen hier terecht. De tweede groep (de afdeling psychogeriatrie) is voor ouderen met geheugenproblemen zoals dementie of een niet-aangeboren hersenletsel. Maar ook ouderen met psychische en sociale problemen (eenzaamheid, depressiviteit, zelfverwaarlozing) zijn welkom op deze afdeling.

Doel van de behandeling

Het doel van de dagbehandeling is om u langer zelfstandig te laten wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Veel mensen willen immers onafhankelijk zijn, meedoen, betekenisvol zijn. Dat zien wij als Careyn ook graag. De dagbehandeling kan daarin een belangrijke rol spelen. Met onze behandeling en begeleiding hopen we ook uw mantelzorgers en familie te ontlasten.

Hoe werken wij?

We willen dat u het zo goed en prettig mogelijk heeft. Gezelligheid, ontspanning en onderling contact spelen dan ook een belangrijke rol. De geboden activiteiten zijn uiteraard toegespitst op uw situatie. Hierbij proberen we het aanbod zo gevarieerd en aantrekkelijk mogelijk te houden. U kunt daarbij denken aan: geheugentraining, conditietraining, creatieve activiteiten, het samen verzorgen van de tuin, boodschappen doen, samen koken. Er is daarnaast ook aandacht voor muziek en zang.

Bewegen speelt ook een grote rol tijdens de dag. Elke bezoeker krijgt een eigen beweegprogramma, onder toezicht van een fysiotherapeut. Hierbij maken we gebruik van fitnessapparatuur zoals een hometrainer, roeibank of loopband.
Tussen de middag eten we gezamenlijk een lunch waarbij er ook de mogelijkheid is tot het eten van een warme maaltijd. Goed verzorgd dus.

En natuurlijk: u kunt altijd contact met ons opnemen om een keer vrijblijvend te komen kijken. We doen dat graag.

Praktische informatie

 • Voor deelname aan de Dagbehandeling heeft u een ‘indicatie’ of ‘verwijzing’ nodig. Bij welke instantie u die aanvraagt is afhankelijk van uw situatie. Het beste is dit met uw huisarts of specialist te bespreken. Het is namelijk best ingewikkeld omdat er drie mogelijkheden zijn:

  Wet langdurige zorg
  Ligt de nadruk op behandeling, dan heeft u een zogenaamde ‘Wlz-indicatie’ nodig. Deze kunt u aanvragen bij het CIZ, het Centrum Indicatie Zorg. Uw huisarts of specialist kan u hierbij ondersteunen. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl. Bij Wlz-zorg betaalt u een eigen eigen bijdrage aan het CAK.

  Zorgverzekeringswet
  Als uw huisarts echter meent dat u zogenaamde ‘GZSP’-zorg nodig heeft, dan hoeft u geen Wlz-indicatie aan te vragen. Van uw huisarts krijgt u dan een verwijsbrief. De dagbehandeling wordt dan door de zorgverzekeraar vergoed. Let op: er wordt dan wel een aanspraak gedaan op uw eigen risico. Krijgt u zorg via een 'GZSP'? Lees dan hier de passage over gecontracteerde verzekeraars goed door.

  Wet maatschappelijke ondersteuning
  Als de nadruk meer op begeleiding ligt (in het algemeen is dit wat lichtere zorg), kunt u ook met een ‘Wmo-beschikking’ deelnemen. Voor een Wmo-beschikking wendt u zich tot het gemeentelijke Wmo-loket Stichtse Vecht.
  Bel 14 0346 (u hoeft niet 0346 in te toetsen) of kijk voor meer informatie op www.stichtsevecht.nl. U betaalt dan een kleine bijdrage die door het CAK wordt berekend.

  Op onze pagina's 'zorg regelen' vindt u meer informatie. Ook Careyn Klantenservice kan u natuurlijk altijd helpen.

 • De dagbehandeling is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 • Als vervoer onderdeel is van uw Wlz-indicatie of Wmo-beschikking, dan regelen wij het vervoer van en naar Careyn Snavelenburg. Makkelijker kan bijna niet. Bij ‘GZSP’-zorg gaat dat helaas anders: u moet dan zelf contact opnemen met uw verzekeraar voor
  het bepalen van de vervoerder.

 • Tussen de middag lunchen wij samen. Dat kan zowel een broodmaaltijd als een warme maaltijd zijn.
  Hiervoor berekenen wij geen extra kosten.