afbeelding Recycling incontinentiemateriaal

Careyn Bernissesteyn kiest voor milieuvriendelijke verwerking incontinentiemateriaal

Sinds kort wordt het afval van incontinentiemateriaal van Careyn Bernissesteyn in Zuidland niet meer verbrand. In plaats daarvan gaat het naar een nieuwe, hypermoderne centrale. Daar wordt al het inco-materiaal gerecycled. Zo wordt er iets nuttigs mee gedaan en nog belangrijker: deze manier van verwerking is vele malen beter voor het milieu.

Een groot deel van het afval van Careyn is incontinentiemateriaal. Dat wordt veelal apart ingezameld, maar vervolgens samen met het restafval opgehaald en verbrand. Dat is erg slecht voor het milieu, want het geeft een flinke CO2-uitstoot. Ellen Meijboom, locatiemanager van Bernissesteyn in Zuidland, vond dat dat anders moest.

Ellen: “We hoorden dat er sinds 2021 een speciale centrale voor recycling van incontinentiemateriaal bestaat. Bij ARN in Weurt wordt van incontinentiemateriaal warmte en plastic gemaakt, zónder het te verbranden. Dat levert een enorme winst op voor het milieu. Ik was meteen enthousiast en de medewerkers ook.”

Sinds 24 oktober gaat al het incontinentiemateriaal van Bernissesteyn naar de nieuwe centrale. Daar waren geen al te grote ingrepen voor nodig. Er kwam buiten een grote verzamelcontainer, binnen nieuwe afvalzakken en voor de medewerkers werden affiches opgehangen met de nieuwe werkwijze. Veel meer bleek niet nodig, vooral ook omdat alle medewerkers enthousiast waren en graag wilden meewerken aan dit initiatief.

Careyn vindt het belangrijk om als zorgorganisatie bij te dragen aan een leefbare omgeving. Niet alleen voor de cliënten, maar vooral ook voor de toekomstige generaties. Daarom is Careyn actief bezig met duurzaamheidsmaatregelen. Het recyclen van incontinentiemateriaal bij Careyn Bernissesteyn in Zuidland is daar een goed voorbeeld van.

Meer informatie over de duurzaamheidsinspanningen van Careyn? Download de factsheet.