afbeelding Zonnepanelen

Careyn continueert zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie en Careyn draagt daar zeker haar steentje aan bij. Zo sloot zij al in 2016 aan bij de 'Green Deal' en behaalden ze in 2020 voor negen locaties niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg. Na het jaarlijks controlebezoek is geconstateerd dat Careyn nog steeds glansrijk voldoet aan de voorwaarden voor dat keurmerk. Careyn behoudt dus het 'zilveren certificaat'.

Bij Careyn is lange tijd facilitair specialist Arno van der Spek de 'aanjager' van de verduurzaming geweest. Hij vertelt: "Voor behoud van het certificaat moet je aan een groot aantal verplichtingen én aan minimaal 16 criteria voldoen. Bij het bezoek bleek dat we daar ruimschoots aan voldoen. We scoorden zelfs op 26 criteria positief. Een fraaie score en een bevestiging dat we goed op koers zitten."

Brons én zilver

Careyn werkt met de 'Milieuthermometer Zorg', een praktisch hulpmiddel om concrete stappen te zetten in het milieubeleid. Op dit moment beschikken negen zorglocaties over het zilveren certificaat. Dit jaar nog zullen alle andere woonzorglocaties toewerken naar het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg. En de negen zorglocaties moeten zilver behouden.

Daar blijft het niet bij. Van der Spek vertelt vol enthousiasme over de projecten waarbij zonnepanelen op de daken gelegd worden. Maar hij en Irene Straatsburg (sinds 2021 programmamanager verduurzaming) werken met verschillende collega's ook aan een verbeterplan duurzame voeding, een duurzaam mobiliteitsbeleid, duurzaam inkopen en aan verduurzaming van het vastgoed.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van der Spek: "De zorg voor mensen zit bij ons natuurlijk in het dna. Dat is ook waarom we er zijn. Maar de zorg voor het milieu is voor Careyn ook heel belangrijk. Dan heb je het over het creëren van een leefbare omgeving. Voor ons, voor onze cliënten en vooral ook voor de toekomstige generaties. We kunnen daar als zorgorganisatie ons steentje aan bijdragen. Dat is ook onderdeel van wat we graag 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' noemen."