afbeelding Ondertekening RIGA 20 02 2023

Careyn DWO-NWN ondertekent Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

In de regio Westland-Schieland-Delfland hebben zorgpartijen, gemeenten en zorgverzekeraar DSW een ‘regionaal integraal gezondheidsakkoord’ ondertekend. Districtsdirecteur Marjolein van Bommel deed dat namens Careyn DWO-NWN. De ondertekenaars zetten in op “betere gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid”.

Het akkoord moet ervoor zorgen dat minder mensen een beroep op de zorg gaan doen. Dat is nodig omdat de cijfers er niet om liegen: het aantal 80-plussers in de regio zal de komende twintig jaar verdubbelen. Ondertussen zal het aantal zorgprofessionals in het gunstigste geval gelijk zal blijven. Er moet worden gezocht naar “oplossingen die buiten de gebaande paden liggen en waarbij de behoeften van de inwoners centraal staan”.

Vertrouwen in elkaar

Die oplossingen kunnen alleen gevonden worden als er in gezamenlijkheid aan gewerkt wordt. DSW-directeur Aad de Groot benadrukte het belang van solidariteit al eind 2022 op Radio 1: “De zorg zou meer vanuit de regio benaderd kunnen worden, vanuit een samenwerking van regionale zorgpartijen. Samenwerking is gewoon veel beter dan marktwerking."

Het gezamenlijk ondertekenen van het akkoord is een enorme impuls om in de regio de zorg ook in de toekomst bereikbaar en toegankelijk te houden. Alle partijen spreken hiermee het vertrouwen in elkaar uit, stappen over hun eigen belang heen en gaan samen voor en met inwoners aan de slag.

Naast Careyn zetten ook ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ-instellingen, organisaties uit de gehandicaptenzorg, patiëntenorganisatie, gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor hun handtekening onder de ambitie.