afbeelding Convenant Maassluis

Careyn Maassluis werkt samen voor vernieuwing ouderenzorg

De opgave: uitbreiding van het aantal woon- en zorgplekken voor ouderen

Op 8 november jongstleden is in het stadhuis van Maassluis het convenant ‘Intramurale capaciteit en nieuwe woonoplossingen’ getekend. Gemeente Maassluis, Argos Zorggroep, woningcorporatie Maasdelta, Seniorenwelzijn, Rogplus, zorgverzekeraar DSW en natuurlijk ook Careyn geven hierin aan om de komende jaren samen te zorgen voor voldoende woon- en zorgplekken voor ouderen.

Nederland vergrijst in rap tempo en de druk op de ouderenzorg blijft toenemen. Om te voorkomen dat wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg verder oplopen, te weinig zorgpersoneel beschikbaar is, en er onvoldoende geschikte woonplekken voor ouderen zijn, is ingrijpen hard nodig. En daarvoor is  goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de ouderenzorg nodig. Wethouder Bronsveld: "In Zonneburcht hebben we met elkaar een mooie manier van wonen en zorg voor ouderen gerealiseerd. Dat willen we op meer plekken in de stad, zodat onze inwoners  zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven met de nodige zorg en gezelligheid dichtbij."

Opgave voor Maassluis

De partijen in het convenant willen in de komende vier jaar in Maassluis een uitbreiding realiseren van 50 plaatsen in de verpleeghuiszorg en 130 zelfstandige woonmogelijkheden met zorg voor ouderen. Wethouder Kuiper: "Die woningen moeten van papier naar werkelijkheid gaan, daarbij is dit convenant een belangrijke stap: om structureel samen te werken aan vernieuwende vormen van wonen met zorg. Zowel in de bestaande wooncomplexen voor ouderen, maar ook in de nieuwbouw projecten gaan we dat mogelijk maken." 

De Vloot

Met de Vloot in Maassluis levert Careyn al een belangrijke bijdrage aan deze missie. In de Vloot verblijven momenteel 52 zorgbehoevende ouderen: 26 plaatsen 'kleinschalig wonen' voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen en 25 appartementen voor mensen met een lichamelijke beperking of beginnende dementie.