afbeelding Ondertekening Green Deal 3

Careyn ondertekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0

150 zorgorganisaties ondertekenden afgelopen donderdag de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’. Daarmee laten zij zien dat de zorg serieus werk wil maken van duurzaamheid. Deze derde Green Deal staat vooral in het teken van nóg meer samen optrekken in het waarmaken van concrete afspraken.

De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Daar dragen zorgorganisaties helaas flink aan bij. Zo wordt minstens zeven procent van de CO2-uitstoot veroorzaakt door de zorg. Maar dat niet alleen: medicijnresten komen in het oppervlaktewater, veel incontinentiemateriaal verdwijnt in het afval en er wordt nog te vaak gewerkt met sterke, niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.

Careyn is heel actief op het gebied van verduurzaming. Al in 2016 ondertekende zij de eerste Green Deal voor de zorg. Irene Straatsburg, programmaleider bij Careyn: "Het bestuur was destijds al een drijvende kracht achter de verduurzaming bij Careyn. Zo gingen we al snel aan de slag met de Milieuthermometer Zorg en met de eerste concrete maatregelen. Sindsdien kun je echt spreken van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en zijn we op het gebied van verduurzaming een van de koplopers geworden."

Tijdens de tweede Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ (2018-2022) zijn de inspanningen van Careyn in een stroomversnelling gekomen. Arno van der Spek, Facilitair Specialist bij Careyn: "Veel locaties behaalden het zilveren milieucertificaat, we legden heel veel zonnepanelen op onze daken en we sloten groene energiecontracten af. Maar er kwamen ook elektrische fietsen en auto’s en we probeerden op allerlei manieren het milieubewustzijn van onze medewerkers te stimuleren." Ook in de sector zag je een bredere bewustwording ontstaan. Vooral op het gebied van vastgoed ontstond een gezamenlijke klimaataanpak met de routekaart voor CO2-reductie.

Met de ondertekening van de derde Green Deal gaat de zorgsector nog een stapje verder. Het stelt concretere en ambitieuze doelen. Zo moet in 2026 de CO2-uitstoot met 30% verlaagd zijn en de berg restafval met 25%. Ook wordt in deze Green Deal meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. Ronald Thijs, raad van bestuur: "Het is belangrijk dat we als zorgsector gezamenlijk optrekken en concrete doelen stellen. Daarom is het goed dat zoveel zorgorganisaties, leveranciers en verzekeraars zich bij de derde Green Deal aangesloten hebben. Met de ondertekening van de Green Deal afgelopen donderdag wil de raad van bestuur aan iedereen laten zien dat Careyn vierkant achter de doelen staat. En dat zijn geen woorden maar daden, want elke dag werken veel medewerkers aan verduurzaming."

Meer informatie:
- www.greendeals.nl
- Factsheet Careyn en duurzaamheid

Fotobijschrift:
Ronald Thijs en Irene Straatsburg ondertekenen de Green Deal Duurzame Zorg 3.0