afbeelding Fvdb Prvnc 26

Careyn zet vaart achter verduurzaming zorgcentra Rijnmond

Zes zorgcentra van Careyn in de regio Rijnmond gaan werken aan het behalen van niveau brons van de Milieuthermometer Zorg in 2023. Op donderdag 16 juni heeft Careyn daarover afspraken gemaakt in het convenant ‘verduurzaming zorg’. Eerder behaalde Careyn voor negen andere zorgcentra niveau zilver.

Careyn en twaalf andere zorgaanbieders in de regio Rijnmond ondertekenden het convenant ‘verduurzaming zorg’. Dankzij de afspraken in het convenant gaan deze zorgaanbieders samen de CO2-uitstoot flink omlaag brengen. Denk daarbij aan duurzame energie, efficiënter omgaan met grondstoffen, afval en water. Zo wil de zorgsector in de Rijnmond het goede voorbeeld geven en de beloftes van het klimaatakkoord nakomen.

Klimaat en gezondheid

De provincie Zuid-Holland ondersteunt het convenant van harte. ‘Wij hebben met zijn allen een flinke klimaatopgave. Mooi dat de zorginstellingen - ondanks corona - zich op deze manier inspannen om de klimaatcrisis te bestrijden. Een crisis die ook steeds meer effecten op onze gezondheid heeft’, aldus gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland.

Betrokken zorgcentra Careyn

Zorgcentra De Vloot, Rozenhoek, Dierenriem, Bernissesteyn, Hart van Groenewoud en De Vier Ambachten gaan de komende tijd aan de slag om niveau brons van de Milieuthermometer Zorg te halen. Zij krijgen daarbij hulp en ondersteuning van Arno van der Spek (Facilitair Specialist Duurzaamheid bij Careyn) en Irene Straatsburg (programmamanager Duurzaamheid bij Careyn). De gemaakte afspraken gaan vooral over energiebesparing, voedselverspilling, afvalscheiding en waterverbruik.

Wilt u weten welke andere zorgorganisaties in de Rijnmond meedoen? Kijk dan op www.dcmr.nl .

Convenant Verduurzaming Rijnmond

Directeur Bedrijfsvoering Janet de Vries van Careyn ondertekent het convenant ‘verduurzaming zorg’ in het bijzijn van de omgevingsdienst DCMR en Berend Potjer, de afgevaardigde van provincie Zuid-Holland die zich met energie bezighoudt.