afbeelding Careynvlaggen

Careyn zoekt nieuwe voorzitter Centrale Cliëntenraad

Careyn vindt het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Verschillende lokale cliëntenraden vertegenwoordigen hierbij de cliënten en komen op voor hun belangen. De leden zijn veelal cliënten, familieleden mantelzorgers of mensen die blijk hebben gegeven van grote betrokkenheid bij de zorg. Vanuit deze raden worden ook leden afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad. Deze raad bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor Careyn als concern en zaken die betrekking hebben op meerdere landelijke zorglijnen en/of meerdere districten. Daartoe voert zij overleg met de raad van bestuur van Careyn.

Careyn is voor de centrale cliëntenraad op zoek naar een nieuwe voorzitter. We zoeken met name een kandidaat die een vervolg kan geven aan de ingezette professionalisering van de raad. De functie is op vrijwillige basis en de tijdsbesteding wordt geschat op ongeveer 3 à 4 dagen per maand. De onafhankelijk voorzitter ontvangt de maximaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding plus een vergoeding voor onkosten.
De voorzitter is geen lid van een lokale cliëntenraad binnen Careyn en is geen cliënt, partner of familielid van een cliënt.

Geïnteresseerd? Klik hier voor de vacature.