afbeelding Persfoto Maassluis

Coach voor bewoners woonservicegebied De Vloot in Maassluis

Zes organisaties die betrokken zijn bij het woonservicegebied De Vloot in Maassluis hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij willen daarmee zorgen voor een betere leefomgeving, vooral voor de kwetsbare bewoners. Die kunnen er dan langer zelfstandig blijven wonen en meedoen aan de maatschappij. Ook elders komen dit soort lokale samenwerkingsverbanden voor. Maar in Maassluis introduceren de partners een belangrijke, verbindende schakel: de Vlootcoach.

Directeur Marjolein van Bommel ondertekende de overeenkomst namens Careyn. Zij heeft hoge verwachtingen van de Vlootcoach: “De coach wordt iemand die alle partijen in het gebied door en door kent. Of het nu gaat om de welzijnsorganisatie, de wooncorporatie of de organisatie voor psychisch en sociaal kwetsbare mensen. De coach gaat al die organisaties met elkaar verbinden. Zo weet hij of zij precies waar zich problemen voordoen en aan welke touwtjes getrokken moet worden om die snel op te lossen.”

Verbinder en aanjager

Maar de Vlootcoach wordt niet alleen een verbinder. Hij of zij gaat ook actief meewerken aan een levendige wijk. Van Bommel: “De coach wordt in dat opzicht ook een ‘aanjager’. Dat kan zijn richting de samenwerkingspartners, maar natuurlijk ook naar de inwoners, vrijwilligers of andere voorzieningen in de wijk. Uiteindelijk willen we een levendige gemeenschap creëren. Een wijk , waarin iedereen meetelt, waarin het veilig wonen is en waarin mensen op elkaar kunnen bouwen. Hoe meer mensen dat kunnen, hoe minder er ook een beroep op de zorg- en welzijnsorganisaties gedaan hoeft te worden.”

Gezond en Wel Thuis

De samenwerking past naadloos in het programma ‘Gezond en Wel Thuis’ van DSW. Met dat programma beoogt de zorgverzekeraar de zorg voor ouderen ook in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden. Daarbij wordt vooral ingezet op preventie en daarmee op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat moet resulteren in minder druk op de reguliere zorgvoorzieningen, zoals ook Careyn die biedt. Een wijk waarin mensen op elkaar kunnen bouwen en waarin veel aandacht is voor preventie vanuit een gezamenlijke visie is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Van Bommel: “Als zorgorganisatie kun je van alles zelf proberen te doen. Het is veel krachtiger en effectiever als je dat gezamenlijk doet. Daarvoor heb je een verbinder nodig en daarom is de Vlootcoach zo belangrijk”.

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door vertegenwoordigers van Careyn, zorgverzekeraar DSW, gemeente Maassluis, wooncorporatie Maasdelta, Rogplus (uitvoerder van de wmo in Maassluis) en Seniorenwelzijn.
Een dergelijk initiatief is door Careyn ook ondertekend met verschillende partners in Delft, Vlaardingen, Schiedam en het Westland. Ook in die gemeentes is de verbinding gezocht om te zorgen voor een betere leefomgeving voor de kwetsbare inwoners.