afbeelding Ondertekening Intentieverklaring Midden Delfland

Meer aandacht voor Wonen en Zorg in Midden-Delfland

Careyn was een van de partijen die op donderdag 10 maart jl. de intentieovereenkomst Wonen en Zorg heeft ondertekend. Met de ondertekening zet Careyn, samen met andere partijen in de regio, een belangrijke stap om structureel nog meer samen te werken aan zorg en ondersteuning voor ouderen.

Programma regionale aanpak ouderenzorg

Careyn werkt met betrokken (zorg)partijen lokaal en regionaal samen aan het programma regionale aanpak ouderenzorg. Zo zorgen we ervoor dat onze ouderen nu en in de toekomst de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben, kunnen blijven krijgen. Ouderen kunnen met deze aanpak langer zelfstandig thuis blijven.

We onderzoeken samen met alle betrokken partijen vernieuwende woonzorgvormen en werken samen op het gebied van zorg en welzijn. We willen zorgen voor het behoud van voldoende goede zorgmedewerkers en we streven ernaar om wachtlijsten voor verpleeghuiszorg en ketenzorg in te korten. Hiermee zorgen we er samen voor dat de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit blijft.

Naast Careyn ondertekenden ook Gemeente Midden-Delfland, Wonen Midden-Delfland, Pieter van Foreest en zorgkantoor/zorgverzekeraar DSW de intentieovereenkomst.