afbeelding OC 5

Ontmoetingscentrum Woerdblok feestelijk geopend

Donderdag 30 mei vond de feestelijke opening plaats van Ontmoetingscentrum Woerdblok. Daarvan waren de deuren al sinds 15 januari geopend, maar nu was het tijd voor de officiële openingshandeling. Dat werd een feestje in het teken van het ontmoeten en verbinden.

Helemaal nieuw is het Ontmoetingscentrum niet. Het stond eerder bekend als ‘Dagverzorging Woerdblok’. Manager Petra van Dijk van zorgorganisatie Careyn: “Die dagverzorging was er vooral voor ouderen die wachtten op een verhuizing naar het verpleeghuis. Maar we wilden er voor méér mensen zijn. Eigenlijk voor alle kwetsbare ouderen in Naaldwijk die te maken hebben met vergeetachtigheid en geheugenverlies”.

Daarom heeft Careyn met de gemeente kunnen regelen dat ook dié groep welkom is. En dat niet alleen: ook de mantelzorgers en anderen om die kwetsbare ouderen heen. Van Dijk: “Als je samen leeft met iemand die vergeetachtig wordt, dan verandert er heel veel. Je gaat niet alleen meer voor iemand zorgen, maar je krijgt als partner of kind misschien ook te maken met gevoelens van verlies of onmacht. Juist dan heb je extra steun en begeleiding nodig. Daarom zijn wij er vooral ook voor de partners en kinderen. En ook de vrienden of buren zijn bij ons welkom. Wij zijn er net zo goed voor hen.”

Ontmoeting en verbinding

Dat verklaart ook de nieuwe naam: ontmoetingscentrum. Het is meer dan een dagbesteding waar ouderen een aantal dagdelen kunnen doorbrengen. Van Dijk: “Het draait allemaal om de ontmoeting en vervolgens de verbinding. Lotgenoten, wijkbewoners, mantelzorgers, professionals, vrijwilligers, iedereen. En ja.. ook de ontmoeting met vergeetachtigheid en beginnende dementie. Ook dat mag en moet er natuurlijk zijn.”

Het activiteitenprogramma richt zich veel meer dan voorheen op de ondersteuning van de mantelzorgers. Dat gebeurt bijvoorbeeld met mantelzorgbijeenkomsten en met speciale spreekuren. Maar ook het aanbod voor de deelnemers verandert. Van Dijk: “We zoeken veel meer de verbinding met de maatschappij. Want waarom zou iemand die vergeetachtig wordt niet actief blijven in de samenleving? Ook dan kun je bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk betekenisvol bezig blijven. We blijven dan ook in gesprek met de lokale ondernemers om dat mogelijk te maken.”

Eigenwaarde

In haar openingstoespraak benoemde zorgmanager Van Dijk juist ook die verbinding met Naaldwijk. “Als Careyn willen we midden in de samenleving staan. Dat geldt voor ons als organisatie, maar dat geldt natuurlijk ook voor onze cliënten. Het ouder worden kan dan wel met gebreken komen, maar dat betekent niet dat je geen belangrijke rol meer in die samenleving kunt spelen. Integendeel. En juist die deelname, dat mee blijven doen, is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde. “

Daarnaast roemde de zorgmanager de energie, passie en deskundigheid van de medewerkers en dankte zij de gemeente voor de goede samenwerking. Van Dijk: “Het is heel mooi om zo samen te werken aan een versterking van het gemeenschapsgevoel in Naaldwijk. Dat smaakt naar meer.”