afbeelding Coordinatiepuntwsd

Opening vernieuwd Coördinatiepunt WSD

Maandag 16 januari werd het vernieuwde coördinatiepunt Westland, Schieland, Delfland (WSD) geopend. Careyn is een van de deelnemende partijen in deze unieke samenwerking.

Als de zorg voor thuiswonende cliënten (tijdelijk) niet meer aansluit bij de zorgvraag, kan het zijn dat er snel een ander type zorg nodig is, zoals een crisisopname. Het is niet altijd makkelijk om dit te realiseren. Vaak kost het huisartsen veel tijd om een crisisbed of wijkverpleging te vinden.
Het Coördinatiepunt WSD brengt hier verandering in. In het coördinatiepunt werken zorgpartijen intensief samen om urgente opnames, crisisopnames en inbewaringstelling (IBS) te regelen. Daarmee neemt het coördinatiepunt werkbelasting weg bij huisartsen en wordt de zorg voor cliënten verbeterd doordat deze sneller geleverd kan worden.

Huisartsen trokken aan de bel

Een aantal jaren geleden trokken huisartsen aan de bel bij DSW Zorgverzekeraar omdat zij te lang bezig waren met het zoeken naar crisisbedden. Daarop richtte Careyn op verzoek van DSW in 2016 een crisisdienst op. Vanuit die crisisdienst werd ook de bemiddeling naar andere VVT partijen voor crisisbedden geregeld.

In de loop der jaren gingen de betrokken VVT partijen steeds intensiever samenwerken. Er was structureel overleg over het verder verbeteren van werkwijzen en procedures. In 2020 werd de bemiddeling van wijkverpleging toegevoegd aan het coördinatiepunt en e naam ‘Coördinatiepunt WSD’ ontstond. In 2022 besloten de partijen om ook de bemensing van het coördinatiepunt gezamenlijk te gaan doen. Dit is nu gerealiseerd.

Problemen beter in beeld

Wijkverpleegkundige Mieke Verburg is al vanaf het begin in 2016 betrokken bij het coördinatiepunt. Samen met Sabrina Weij, sinds 2019 manager Zorg regio Midden, is zij lid van het kernteam van het coördinatiepunt. Beiden zien veel voordelen van de samenwerking. Sabrina: ‘door samen te werken maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en kunde. En komen problemen in de regio beter in beeld, zodat we die proactief kunnen oppakken. We hopen in de toekomst met de betrokken partijen nog meer mooie samenwerkingsafspraken te kunnen maken.’

Het Coördinatiepunt WSD is een samenwerking tussen Argos Zorggroep, Careyn, Franciscus Ziekenhuis & Vlietland, Frankelandgroep, Pieter van Foreest, Reinier de Graaf Ziekenhuis en Zonnehuisgroep Vlaardingen. Het is onderdeel van de Regionale aanpak voor kwetsbare ouderen, geïnitieerd door DSW Zorgverzekeraar.

Foto: Aad de Groot knipt symbolisch het lint door ter ere van de opening van het Coördinatiepunt WSD. De leden van het kernteam houden het lint vast. © WSD