afbeelding Careyn Rosendael

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Careyn Rosendael

Careyn Rosendael in Utrecht stelt een leegstaande verdieping beschikbaar voor de opvang van 28 Oekraïense vluchtelingen. Zij nemen hun intrek op 'Nyenroode'. De eerste mensen zijn dinsdag 19 april aangekomen. Het gaat in eerste instantie om een periode van 6 tot 12 maanden.

Ruim 4,5 miljoen Oekraïners zijn vanwege het oorlogsgeweld naar het buitenland gevlucht, zo meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In heel Nederland zijn gemeenten druk bezig om opvangplekken te organiseren, soms ook in leegstaande panden van zorgorganisaties. Bij Careyn Rosendael staat de derde verdieping leeg. Zowel het management als de cliëntenraad zijn blij dat ze met het aanbieden van deze locatie een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van een groot vluchtelingenprobleem. De gemeente is enthousiast over de faciliteiten.

Voorbereiding

Vanuit Careyn zijn de facilitair coördinatoren René Correljé en Gertia Dorresteijn, huismeester Wout Swaap, zorgmanager Yvonne Pouw, MT-secretaris Kim Bruheim en programmamanager Irene Straatsburg heel intensief bezig geweest met de voorbereiding van de opvangplek. In samenwerking met zorgorganisatie Lister is van alles geregeld, zoals bedden en beddengoed, meubels, speelgoed voor kinderen en een grote schoonmaak.

De medewerkers van Careyn hebben regelmatig overleg met de Gemeente Utrecht. Yvonne Pouw benadrukt dat Careyn de locatie beschikbaar stelt en alle technische storingen oplost. De gemeente is  verantwoordelijk voor de opvang en betaalt de kosten. De gemeente heeft aan zorgorganisatie Lister gevraagd om het sociaal beheer op de opvanglocatie vorm te geven. Dit betekent dat zij op zoek zijn gegaan naar vrijwilligers, die het aanspreekpunt voor de vluchtelingen zijn en hen bijvoorbeeld wegwijs maken op de locatie en in de wijk. De zorgmedewerkers van Rosendael spelen dus geen rol in de zorg- of hulpverlening aan de vluchtelingen. Dat kan ook helemaal niet, want aldus Yvonne "al hun aandacht gaat uit naar de vaste bewoners.”

Veranderingen

Maar dat betekent niet dat de medewerkers en bewoners er niets van gaan merken. Yvonne Pouw: "We zullen elkaar tegenkomen, in de tuin, het restaurant, in de gangen. Misschien is dat voor sommigen best spannend, maar ik ben ervan overtuigd dat het levendige, gezellige karakter van Rosendael met de komst van de nieuwe mensen wordt versterkt. En natuurlijk: ook de vluchtelingen zullen zich aan bepaalde regels moeten houden. Careyn en Lister hebben daarvoor duidelijke huisregels opgesteld en laten vertalen naar Oekraïens."

Irene Straatsburg onderhoudt de contacten met de gemeente Utrecht en zorgt ervoor dat alle afspraken vastgelegd worden. Ook bewaakt zij dat alle betrokkenen op tijd op de hoogte zijn gebracht. De gemeente Utrecht heeft de Gemeenteraad en de omwonenden een brief gestuurd. Yvonne heeft al op 11 maart met een aantal bewoners van Rosendael gesproken. Yvonne Pouw noemde de vele positieve reacties destijds 'hartverwarmend'. Vorige week hebben de bewoners en hun familieleden en medewerkers van Rosendael een brief of mail met de definitieve plannen gekregen. Daarbij is steeds duidelijk gemaakt dat de opvang niet ten koste mag gaan van het welbevinden en de veiligheid van de bewoners. Ook de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de ondersteunende diensten zijn steeds op de hoogte gehouden.

Solidair zijn

Rogier van Dijk, directeur district Utrecht Stad, is ook nauw betrokken. Rogier legt uit waarom Careyn het belangrijk vindt om een bijdrage te leveren: "Er voltrekt zich een humanitaire ramp in Europa. Niemand kan zich daaraan onttrekken. We willen als Careyn van betekenis zijn, ook maatschappelijk. We staan niet los van de samenleving, we willen daar actief aan bijdragen, versterken, solidair zijn." En na een moment nadenken: "Dat zijn soms grote woorden, maar waar het vooral om gaat is dit: er zijn mensen in nood en wij hebben als Careyn de mogelijkheid om ze te helpen. Zo simpel kan en moet het soms zijn."