afbeelding Immunoglobine

Reinier de Graaf en Careyn verplaatsen immunotherapie naar huis van patiënt

Vandaag wordt voor het eerst een borstkankerpatiënt van het Reinier de Graaf ziekenhuis thuis behandeld met immunotherapie. Deze behandeling vindt normaal gesproken altijd in het ziekenhuis plaats, maar kan nu voor een selecte groep patiënten thuis worden uitgevoerd. Het project 'Immunotherapie Thuis' is een samenwerking tussen Reinier de Graaf en Careyn. De twee organisaties leggen hiermee de basis voor meer behandelingen die naar de thuissituatie kunnen worden verplaatst.

Immunotherapie bestaat uit een kortdurende infuusbehandeling, die vaak om de paar weken wordt toegediend gedurende 1 of 2 jaar. Dit levert oncologische patiënten doorgaans veel ziekenhuisbezoeken op, die met deze ontwikkeling verleden tijd zijn. Met de verplaatsing van zorg naar de thuissituatie ervaren zij meer rust en hoeven zij bovendien minder vaak een beroep te doen op hun omgeving.

Pilot als startpunt

De samenwerking tussen het Reinier de Graaf ziekenhuis en Careyn start als een pilot voor een kleine groep borstkankerpatiënten. Zij moeten voldoen aan een aantal speciale criteria. Petra Matthijsen, namens Careyn nauw betrokken bij het project Immunotherapie Thuis: “We starten weliswaar klein, maar hopen dat we hiermee samen met het Reinier de Graaf ziekenhuis een basis kunnen leggen voor meer zorgverplaatsingen van het ziekenhuis naar de thuissituatie.”

Kruisbestuiving

Waar veel andere ziekenhuizen kiezen voor een landelijke aanbieder in de thuiszorg, gaat Reinier de Graaf bewust in zee met zijn regionale partner Careyn. Addy van de Luijtgaarden, internist-oncoloog in Reinier de Graaf: “We leiden de oncologisch verpleegkundigen van Careyn zelf op binnen deze samenwerking. Zo hopen we een soort kruisbestuiving teweeg te brengen, met carrièremogelijkheden aan beide kanten. Gezien de krappe arbeidsmarkt van verpleegkundigen is dat ook een belangrijk aspect.”