afbeelding Convenant Westland

Samen zorgen voor nieuwe woonoplossingen voor ouderen in Westland

Careyn heeft op woensdag 23 november jl. het convenant Wonen en Zorg ondertekend. Daarmee geeft Careyn, samen met de gemeente Westland en diverse samenwerkingspartners, aan dat zij de komende jaren gaan zorgen voor nieuwe woonoplossingen voor ouderen. Hiermee wordt actief gewerkt aan de wens van Westlanders om zo lang mogelijk fijn en gezond thuis te kunnen wonen.

Nederland vergrijst, dit is ook zichtbaar in het Westland. Nieuwe woonoplossingen voor ouderen zijn nodig om de druk op de ouderenzorg te verlagen. De plannen binnen deze samenwerking gaan over het uitbreiden van woonzorgplekken en het realiseren van nieuwe woonoplossingen in bestaande woningen. Careyn is momenteel plannen aan het ontwikkelen voor nieuwbouw van Rozenhof in Naaldwijk.

Naast Careyn ondertekenden ook Gemeente Westland, Pieter van Foreest, Arcade, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Midden-Delfland, Wonen Wateringen, Vitis Welzijn, Seniorenraad Westland en zorgverzekeraar/zorgkantoor DSW het convenant. Het past in het beleid van Careyn om de lokale structuren te versterken.