afbeelding Careyn Algemeen

Wisseling voorzitterschap Raad van Bestuur Careyn per 1 november 2023

De Raad van Toezicht van Careyn heeft Mark van Houdenhoven (1968) per 1 november 2023 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij volgt per die datum de huidige bestuursvoorzitter Marco Meerdink op, die zoals reeds eerder aangekondigd Careyn na ruim 6 jaar zal verlaten om zich te richten op advies - en interim werkzaamheden.

 

Mvh

Mark van Houdenhoven is een zeer ervaren bestuurder in de zorg. Hij is sinds 2004 als bestuurder verbonden geweest aan diverse ziekenhuizen en sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek, een toonaangevend gespecialiseerd ziekenhuis in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. Van Houdenhoven kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “In alles wat ik doe staat samenwerking met mensen centraal. Altijd met hart voor de zorg en hart voor de client. Dit sluit volledig aan bij de missie en visie van Careyn en ik heb heel veel zin om samen met alle Careyn-collega’s de voor ons liggende uitdagingen aan te gaan en verder te bouwen aan een toekomstbestendige ouderenzorg”.

De Raad van Toezicht van Careyn is zeer ingenomen met de komst van deze ervaren bestuurder en kijkt uit naar een prettige samenwerking. Voorzitter Raad van Toezicht Herman Bolhaar: “De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat we met Mark van Houdenhoven een bestuurder hebben benoemd die Careyn -samen met een in het najaar nog aan te stellen nieuw lid van de Raad van Bestuurverder kan brengen in de uitdagingen waar de ouderenzorg de komende jaren voor staat”.

Daarnaast spreekt Bolhaar zijn waardering uit voor de per 1 november vertrekkend bestuursvoorzitter Marco Meerdink: “De Raad van Toezicht is Marco Meerdink zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij Careyn de afgelopen 6 jaar heeft geleid. In deze periode heeft de organisatie een aanzienlijke transformatie ondergaan waardoor Careyn nu weer gezond is, stevig op de kaart staat en klaar is voor de toekomst”.

In het najaar zal er tijdens een bijeenkomst op feestelijke wijze afscheid genomen worden van de vertrekkend bestuursvoorzitter.