Ergotherapie Utrecht-Stad

Vanuit onze zorgcentra Careyn Rosendael, Careyn Swellengrebel en Careyn Nieuw Tamarinde wordt in de hele stad Utrecht eerstelijns ergotherapie geboden, ook aan mensen die thuis wonen.

Koken, werken, aankleden of boodschappen doen. We doen het allemaal en we hoeven er  nauwelijks bij na te denken. Maar soms gaat het niet meer vanzelf, bijvoorbeeld als u ziek bent, een beperking heeft of omdat u een dagje ouder wordt. Het lukt dan niet meer om de dagelijkse  werkzaamheden zelfstandig en veilig uit te voeren. Voor die mensen is Careyn ergotherapie Utrecht-Stad.

Bij u thuis

De ergotherapeut van Careyn komt over het algemeen bij u thuis. Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en problemen zijn, zoekt de ergotherapeut samen met u naar oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld door het opnieuw of anders leren uitvoeren van activiteiten.

Daarnaast adviseert de ergotherapeut over hulpmiddelen en woningaanpassingen. Zo kunt u beter met uw beperkingen omgaan en kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Ook geeft de ergotherapeut adviezen om problemen te voorkomen. Ook de mantelzorgers krijgen aandacht en adviezen. Dat vinden we belangrijk bij Careyn.

Scootmobieltraining

Hebt u een scootmobiel en voelt u zich onzeker bij het rijden? Hebt u moeite met het parkeren van de scootmobiel in de stalling? Wilt u weten of een scootmobiel wat voor u is en of u er mee overweg kunt? De ergotherapeuten van Careyn Utrecht-Stad kunnen u scootmobielrijles geven. Bij Zorgcentrum Nieuw Tamarinde hebben we de beschikking over een oefenscootmobiel.

Waarom kiezen voor Careyn ergotherapie?

Omdat alle ergotherapeuten van Careyn Utrecht-Stad ook in het zorgcentrum werkzaam zijn, hebben zij naast algemene kennis, veel kennis op het gebied van aandoeningen en ziekte bij de ouder wordende mens. Daarnaast zijn ze gewend om nauw samen te werken met andere behandelaars, zoals de fysiotherapeut, logopedist, een psycholoog of een arts.

De ergotherapeuten van Careyn Utrecht-Stad zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en ouderen met enkel- en meervoudige problematiek. Hierbij valt te denken aan reuma, artrose, CVA, gebroken heup, parkinson, dementie, MS, ALS, etc. Ze hebben veel expertise in het behandelen en begeleiding van cliënten met cognitieve problemen. Dat zijn onder andere geheugen-, concentratie- en leerproblemen. In dit document (pdf) leest u meer over onze doelgroepen en specialismen. In deze flyer leest u meer over ergotherapie bij dementie.

En natuurlijk: al onze ergotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. 

Praktische informatie

 • Ergotherapie is in principe direct toegankelijk. We noemen dat 'eerstelijnszorg'. Dat betekent dat u niet eerst langs een huisarts of specialist hoeft.

  U kunt dus rechtstreeks bij ons terecht. De ergotherapeut zal samen met u bespreken of een aanvullende verwijzing via de huisarts of specialist noodzakelijk is. Want let op: sommige verzekeraars stellen zo'n verwijzing vooraf als eis. Onze ergotherapeuten zullen u dan informeren en zo nodig verder helpen.

  Maar nogmaals: u hoéft niet eerst langs de huisarts. U kunt dus gerust direct contact met Careyn Ergotherapie opnemen.

 • Ergotherapie wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Standaard krijgt u tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Soms heeft u recht op meer uren, bijvoorbeeld door een aanvullende verzekering.
  Hoe u ergotherapie regelt kunt u hier lezen. Komt u er niet uit? Ook onze ergotherapeuten kunnen u adviseren.

 • Careyn Ergotherapie Utrecht Stad
  Secretariaat Paramedici
  Indusdreef 5
  3564 GV Utrecht
  E-mail: secretariaat.paramedici@careyn.nl
  Telefoon: 030-2588725 / 06-83078902
  Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00