Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Maatschappelijke Verantwoording

Jaarverslag, beloningsbeleid, personeelssamenstelling

Jaarverslag 2020

2020 was een intensief en bewogen jaar. Het was het jaar waarin de coronacrisis de wereld op zijn kop zette. Dit had een enorme impact op onze clienten, bewoners, medewerkers en iedereen om ons heen. 

Hierbij presenteren we ons jaarverslag, waarin we terugblikken op dit bijzondere jaar. U leest over de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht en hoe we hiermee omgingen. Maar ook over wat het ons bracht, bijvoorbeeld aan vernieuwing.

Klik hier voor het volledige Jaarverslag 2020. Eerdere jaarverslagen vindt u op de website Jaarverslagen Zorg.

Kwaliteitsplan

Klik hier voor het Kwaliteitsplan Careyn 2022. Het geeft een weergave van de gewenste resultaten op thema's die gaan over verbeteringen en vernieuwingen van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. In het kwaliteitsplan is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, ook de extramurale zorg meegenomen.

Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit kwaliteitskader is aan alle organisaties die verpleeghuiszorg leveren gevraagd om een kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag op te stellen. Jaarlijks blikken we terug op het voorgaande jaar. U vindt de kwaliteitsverslagen 2020 per district hieronder. Daarin zijn ook de overzichten met de personeelssamenstelling opgenomen.

Beloningsbeleid

Klik hier voor het document 'Beloningsbeleid Careyn'

 

Deel deze pagina:

Contact