Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Maatschappelijke Verantwoording

Jaarverslag, beloningsbeleid, personeelssamenstelling

Jaarverslag 2019

Careyn heeft in 2019 een goed resultaat behaald. Het resultaat steeg van 1,6 miljoen euro in 2018 naar 5,1 miljoen euro in 2019. Genormaliseerd (zonder bijzondere en eenmalige posten) steeg het resultaat van 1 miljoen naar 2,7 miljoen euro. Minstens zo belangrijk is dat de waardering van cliënten onverminderd hoog bleef. Cijfers en prestaties - hoe mooi ze ook zijn - verbleken echter in coronatijden, U leest er meer over in het nieuwsbericht.

Klik hier voor het volledige Jaarverslag 2019. Eerdere jaarverslagen vindt u op de website Jaarverslagen Zorg.

Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit kwaliteitskader is aan alle organisaties die verpleeghuiszorg leveren gevraagd om een kwaliteitsplan en kwaliteitsjaarverslag op te stellen. Jaarlijks blikken we terug op het voorgaande jaar. U vindt de kwaliteitsverslagen 2019 per district hieronder. Daarin zijn ook de overzichten met de personeelssamenstelling opgenomen.

Beloningsbeleid

Klik hier voor het document 'Beloningsbeleid Careyn'

 

Deel deze pagina:

Contact