Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Maatschappelijke Verantwoording

Jaarverslag, beloningsbeleid, personeelssamenstelling

"Jaar met twee gezichten..."

Jaarverslag

In het Jaarverslag geeft Stichting Careyn voor interne en externe belanghebbenden inzicht in de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2016.

"2016 was voor Careyn een jaar met twee gezichten. De eerste maanden stonden in het teken van de afronding van het in de loop van 2014 ingezette verbeterplan, bedoeld om de financiële huishouding op orde te brengen en de organisatie klaar te maken voor de toekomst. De doelen van de ingrijpende transitie zijn grotendeels bereikt...
Het tweede gezicht tekende zich af, toen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) begin juli de zogenoemde 'zwarte lijst' publiceerde [...] De raad van bestuur is ervan overtuigd dat de kwaliteit en veiligheid van zorg op 1 augustus van dit jaar in alle verpleeghuizen van Careyn aan de normen van de IGZ zal voldoen.

Uit: voorwoord Raad van Bestuur

Download: Jaarverslag Stichting Careyn 2016
Eerdere jaarverslagen vindt u op de website Jaarverslagen Zorg.

Beloningsbeleid

Klik hier voor het document 'Beloningsbeleid Careyn'

Deel deze pagina:

Contact