Een 'VPT' of 'MPT' regelen

Een Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis is net als gewone verpleeghuiszorg dure zorg. Voor veel mensen zou dat niet te betalen zijn. Daarom hebben we het in Nederland zo geregeld dat iedereen recht heeft op deze zorg. Afgezien van een eigen bijdrage hoeft u die zorg dan ook niet zelf te betalen. De financiering is geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een VPT of MPT regelt u op dezelfde manier als verpleeghuiszorg. Het gaat immers om dezelfde soort intensieve zorg, maar dan op een andere plek dan in een zorgcentrum.

U regelt een VPT of MPT in vier stappen.

 • Heeft u intensieve zorg nodig en wilt u een VPT of MPT, dan kunt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aanvraag indienen voor verpleeghuiszorg in een zorgcentrum. De huisarts of bijvoorbeeld onze wijkverpleegkundige kan u daarbij ondersteunen. Ook kunt u hulp inroepen van de cliëntondersteuner Wlz.

  Het CIZ zal naar uw situatie kijken. Als deze voldoet aan een aantal voorwaarden krijgt u een zogenaamde ‘Wlz-indicatie’. Met die indicatie heeft u recht op verpleeghuiszorg. Maar let op: u dient bij het CIZ aan te geven dat het gaat om de 'leveringsvorm' VPT.

  In de indicatie geeft het CIZ ook een zorgprofiel aan. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en omvang van de benodigde zorg. Er wordt dus goed gekeken welke zorg u precies nodig heeft.

 • Careyn levert vooralsnog alleen VPT in bepaalde wooncomplexen. Op deze website kunt u zo'n woonlocatie zoeken die het beste bij u past. Daarbij is het overigens slim om bij u in de buurt te zoeken. Oude bekenden en natuurlijk ook uw naasten kunnen dan makkelijker op bezoek komen en zelfs ondersteunen bij de zorg. Careyn ziet dat graag en stimuleert de betrokkenheid van familieleden.
  Een MPT wordt aan huis geleverd.

 • Heeft u een woonlocatie met VPT-mogelijkheden gevonden of kiest u voor een MPT, dan kun u contact opnemen met de afdeling ‘zorgbemiddeling’. Zij ondersteunen u bij de verdere procedure. Contact opnemen kan met onderstaand formulier. Maar natuurlijk: u kunt ook altijd even bellen met onze klantenservice of het huis van uw voorkeur.
  Helaas geldt voor veel zorgcentra en wooncomplexen een wachttijd. Dat is in heel Nederland zo. Kunt u nog niet direct terecht bij het huis van uw voorkeur, dan volgt plaatsing op een wachtlijst. U krijgt dan een bepaalde ‘wachtstatus’. Als uw situatie bijvoorbeeld zorgelijk is, dan zal gekeken worden hoe en waar u snel opgenomen kunt worden. U leest er hier meer over.

 • Zodra u aan de beurt en er een appartementen vrij is krijgt u uiteraard bericht van ons. De Careyn-instelling die het Volledig Pakket Thuis zal verzorgen neemt dan contact met u op.
  Bij een MPT wordt de zorg aan huis geleverd en hoeft u dus niet te verhuizen.