Careyn Het Waterschapshuis

We heten u van harte welkom bij Careyn Het Waterschapshuis in Kamerik. Een gloednieuw complex met de gebruikelijke kernwaarde: de beste zorg voor u. Alles draait in dit zorgcentrum om ‘wonen zoals thuis’. Wonen in een kleinschalige en huiselijke sfeer. En dat alles met een vast team aan zorgspecialisten.

Neem contact op

Careyn Het Waterschapshuis
Knotwilgenlaan 2-4
3471 JA Kamerik

088 - 123 99 88

afbeelding van Careyn Het Waterschapshuis

Voor wie is dit zorgcentrum geschikt?

Dit zorgcentrum in het landelijke en waterrijke Kamerik wordt gevormd door vier huizen (of 'paviljoens'). En per paviljoen wonen er maximaal zeven bewoners. Door de kleinschaligheid wordt dit ook wel 'kleinschalig wonen' genoemd. De sfeer is er dan ook anders dan in een 'gewoon' zorgcentrum. Passend bij het landelijke Kamerik.
De huizen zijn onderling verbonden. Zo blijft u in contact met de andere bewoners. Wij zijn namelijk overtuigd van de waarde van (mede)menselijk contact. Careyn Het Waterschapshuis is voor mensen die vanwege dementie intensieve zorg nodig hebben. 

Ligging en huisvesting zorgcentrum in Kamerik

Kamerik is een dorp in het Groene Hart, gemeente Woerden. En Careyn Zorgcentrum Het Waterschapshuis ligt midden in de Kamerikse samenleving. Dit trekt ook vrijwilligers uit de omgeving aan: het ons-kent-ons karakter en de lokale sfeer. Onmisbaar voor de gang van zaken en het welbevinden van onze bewoners.

Bij kleinschalig wonen participeren ook mantelzorgers in de zorgverlening omtrent het eigen familielid. Zij zijn in onze visie ook mede-sfeerbepalend in de woning.

Even binnenkijken:

afbeelding Het Waterschapshuis Kamerik4
afbeelding Het Waterschapshuis Kamerik5
afbeelding Het Waterschapshuis Kamerik3
afbeelding Het Waterschapshuis Kamerik1

Praktische informatie

 • De zorg die de zorgcentra van Careyn leveren moet zo goed mogelijk aansluiten bij uw situatie. Om die 'match' te kunnen maken kijken we naar uw zorgprofiel. Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. U kunt het hier downloaden.
  Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden.

  Careyn bepaalt niet zelf welk zorgprofiel u heeft. Dat gebeurt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg en is onderdeel van uw Wlz-indicatie. U leest daar meer over onder het kopje 'Zorg regelen'.

 • Heeft u intensieve zorg nodig en kunt u niet meer thuis blijven wonen, dan kunt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg een aanvraag indienen voor verpleeghuiszorg. De huisarts of bijvoorbeeld onze wijkverpleegkundige kan u daarbij ondersteunen. Ook kunt u hulp inroepen van de Cliëntondersteuner Wlz.

  Het CIZ zal naar uw situatie kijken. Als deze voldoet aan een aantal voorwaarden krijgt u een zogenaamde ‘Wlz-indicatie’. Met die indicatie heeft u recht op verpleeghuiszorg. Daarin geeft het CIZ ook een zorgprofiel aan. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en omvang van de benodigde zorg. Er wordt dus goed gekeken welke zorg u precies nodig heeft. Onder het kopje 'Voor wie' leest u of u met uw zorgprofiel bij Het Waterschapshuis terecht kunt. Is dat het geval, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling 'zorgbemiddeling'. Zij ondersteunen u bij de verdere procedure. Contact opnemen kan met onderstaand formulier. Maar natuurlijk: u kunt ook altijd even met Careyn Het Waterschapshuis of Careyn Klantenservice bellen.

  Meer informatie leest u ook op de pagina 'Verpleeghuizorg regelen'.

 • Verpleeghuiszorg is dure zorg. Voor veel mensen zou dat niet te betalen zijn. Daarom hebben we het in Nederland zo geregeld dat iedereen recht heeft op deze zorg. Afgezien van een eigen bijdrage hoeft u die zorg dan ook niet zelf te betalen. De financiering is geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). 

  Eigen bijdrage

  U betaalt dus wel een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. Meer informatie vindt u ook op de website www.regelhulp.nl.

  Bijkomende kosten

  Sommige kosten vallen niet onder de Wlz-vergoeding en moet u dus zelf betalen. Uw abonnementskosten voor televisie in uw appartement bijvoorbeeld. Die kosten kan en mag Careyn dan bij u in rekening brengen.

 • Helaas geldt voor veel verpleeghuizen een wachttijd. Dat is in heel Nederland zo. Kunt u nog niet direct terecht bij het huis van uw voorkeur, dan volgt plaatsing op een wachtlijst. U krijgt dan een bepaalde ‘wachtstatus’. Als uw situatie bijvoorbeeld zorgelijk is, dan zal gekeken worden hoe en waar u snel opgenomen kunt worden. U leest er hier meer over.

  Careyn publiceert maandelijks een overzicht van de wachttijden bij haar zorglocaties. U kunt het overzicht voor onze locaties in de provincie Utrecht hier downloaden.

 • Careyn ziet vrijwilligerswerk als een onmisbare schakel in de zorg voor ouderen in onze samenleving. Zij leveren een meer dan waardevolle bijdrage aan de zorg en het welzijn van onze cliënten en bewoners.

  Vrijwilliger worden bij Careyn Het Waterschapshuis? Wij verwelkomen u voor een oriënterend gesprek.