Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Met adviezen en oefeningen zorgen wij ervoor dat u beter kunt bewegen

 
fysiotherapie

Fysiotherapie

De fysiotherapeut van Careyn kijkt samen met u naar uw wensen, lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met adviezen en oefeningen zorgen wij ervoor dat u beter kunt bewegen. Zodanig dat u uit het leven kunt halen wat erin zit.

...zodanig dat u uit het leven kunt halen wat erin zit...

Careyn-fysiotherapie Stad Utrecht

Klik hier voor:

Klik hier voor

Careyn-fysiotherapie buiten de stad Utrecht

Voor fysiotherapie in  Gezondheidscentrum De Akkers klikt u hier.
Voor overige locaties in het Careyn-werkgebied: lees verder:

Voor Wie?

De fysiotherapeuten van Careyn zijn gespecialiseerd in behandeling en begeleiding van een aantal specifieke doelgroepen. Dit zijn o.a. de ouder wordende mens en chronisch zieken. Vaak hebben onze cliënten meerdere klachten tegelijk. Door het afnemen van lichamelijke en/ of geestelijke vermogens ontstaan problemen met bewegen, waardoor de zelfstandigheid afneemt. Bij de behandeling houden wij rekening met uw mogelijkheden.

Omvang?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw klachten. Bij een chronische aandoening kunt u (mits deze aandoening op de chronische lijst staat) meerdere  keren per week behandeld worden. De vergoeding van de behandelingen is afhankelijk van uw zorgverzekering.  Uw fysiotherapeut bekijkt samen met u hoe u verzekerd bent en maakt een inschatting van het aantal behandelingen.

Hoe gaat het in zijn werk?

U kunt zich aanmelden bij een van onze lokaties.

Nadat u zich heeft aangemeld plannen wij een afspraak met u. Tijdens uw eerste bezoek maakt onze fysiotherapeut een inventarisatie van het aantal behandelingen en maakt met u een afspraak over hoe vaak per week u behandeld gaat worden en op welke lokatie.

Kunt u in eerste instantie niet naar onze lokaties komen dan is het mogelijk dat de therapeut bij u aan huis komt tot het moment dat u naar de lokatie kan komen.

Meer informatie

Onze medewerkers van Careyn Klantenservice kunnen u in contact brengen met de fysiotherapeuten van Careyn in uw regio.

Seniorenfitness

In diverse Careyn zorgcentra kunt u deelnemen aan Senioren Fitness. De Senioren Fitness vindt plaats in ruime oefenzalen, die zijn voorzien van fitnessapparatuur voor kracht- en cardiotraining. Deze apparatuur is uitstekend geschikt voor senioren. Fysiotherapeuten begeleiden de Senioren Fitness.

Voor wie?

Voor alle 55 plussers die door middel van fitness hun conditie op peil willen verbeteren. Dus ook voor senioren met lichamelijke beperkingen of chronische ziekten zoals artrose, reuma of CVA. De moderne fitnessapparatuur is geschikt voor alle doelgroepen.

Geriatrische fysiotherapie

Mensen die ouder worden, komen doorgaans in contact met de geriatriefysiotherapeut, de specialist voor mensen die door hun hoge (biologische) leeftijd te maken krijgen met problemen. Dat kunnen ook jongere mensen zijn die door hun ziekte ouderdoms-verschijnselen hebben.

Centraal staat oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen, het voorkomen van verdere achteruitgang en de zelfredzaamheid te behouden.

Doelgroepen

• mensen met een CVA/beroerte
• mensen met dementie
• mensen met orthopediscie problemen (bv. revalidatie na operatie heup of knie)
• mensen met COPD
• mensen met hartfalen
• jongeren met NAH (niet aangeboren hersenletsel)
• mensen met neurologische aandoeningen (bv. Parkinson, MS)
• mensen met spierziekten (bv. ziekte van Duchenne)
• mensen met een perifeer zenuwletsel
• mensen met chronische pijn of vermoeidheid
• valpreventie

Deel deze pagina:

Contact