Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Tijdelijke opname, logeeropvang en meer, het kan bij Careyn

 
kort verblijf

Kortdurend verblijf

Ouderen die nog thuis wonen kunnen tijdelijk opgenomen worden in een verzorgingshuis of verpleeghuis, bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekenhuisopname. Maar ook een opname om de vaste verzorgende (bijvoorbeeld partner of familielid) te ontlasten hoort hierbij. We noemen dat dan ‘respijtzorg’.

Careyn vangt u graag op als het thuis even niet meer gaat.

De verschillende vormen van kortdurende opvang bij Careyn:

Tijdelijke opname

Dit is een kortdurende opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Het verblijf is voor een afgebakende periode voor iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen. Dat kan bijvoorbeeld voor een herstelperiode na ontslag uit het ziekenhuis.

Logeeropvang

Dit is een tijdelijke opname zodat de vaste verzorgende (bijvoorbeeld partner of familielid) een weekend of langer op vakantie kan gaan.

Interval opname

Bij een intervalopname gaat het om een periodieke opname, bijvoorbeeld 1 week per maand. De verzorging gebeurt dan dus afwisselend thuis en in het zorgcentrum. Verblijf in een zorgcentrum biedt de vaste mantelzorger dan een moment om even tot rust komen.

Nachtopvang

Nachtopvang is bedoeld voor ouderen die thuis wonen, maar die 's nachts niet thuis kunnen blijven bijvoorbeeld als uw vaste verzorger de nachtelijke zorg niet aan kan. Maar ook als u angstig bent U vindt het bijvoorbeeld vervelend of angstig om 's nachts alleen thuis te zijn, of u hebt verzorging nodig die u thuis niet kunt krijgen. Of misschien kan uw vaste verzorger de nachtelijke zorg niet aan. Dan kunt u voor nachtopvang naar een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Crisis of spoed opname

Als er een acute zorgvraag ontstaat, wordt u in overleg met uw behandelaar zo spoedig mogelijk opgenomen.

Hoe is Kortdurend verblijf vanaf 2015 geregeld?

Had u een AWBZ-indicatie voor kortdurend verblijf vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, een zintuiglijke beperking, een verstandelijke beperking of dementie? Dan krijgt u in 2015 uw zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is geregeld in het Wlz-overgangsrecht voor mensen zonder zorgzwaartepakket.

Meer informatie over logeeropvang vanuit de Wet langdurige zorg vindt u op Regelhulp.nl
 
Overgangsrecht bij lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke beperking of dementie
 
Met het Wlz-overgangsrecht houdt u het hele jaar 2015 aanspraak op de zorg uit uw AWBZ-indicatie van 2014. Het zorgkantoor blijft dan verantwoordelijk voor deze zorg en/of uw persoonsgebonden budget.
 
In de loop van 2015 stelt het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vast of u vanaf 2016 onder de Wet langdurige zorg valt. 
 
Overgangsrecht bij psychiatrische aandoening
 
Is een psychiatrische aandoening de belangrijkste reden voor het kortdurend verblijf (de 'dominante grondslag'?) Dan is de logeeropvang naar de Wmo 2015 gegaan. 
 
Indicatie 'Tijdelijk verblijf' (van voor 2011)
 
Heeft u een indicatie voor 'Tijdelijk verblijf' van voor 2011 en voldoet u niet aan de criteria voor het Wlz-overgangsrecht, dan valt u onder het overgangsrecht van de Wmo 2015. 
 
Logeeropvang vanuit de Wmo 2015
 
Op grond van de Wmo 2015 kunnen gemeenten logeeropvang bieden aan cliënten die zelfstandig wonen met ondersteuning en zorg uit de Wmo 2015 en/of zorgverzekering. De logeeropvang is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. Meer informatie hierover vindt u op Regelhulp.nl.

Voor kortdurende opvang moet u een eigen bijdrage betalen. Het CAK is verantwoordelijk voor de berekening en inning van de eigen bijdrage.

 

Onderstaande locaties leveren één of meerdere vormen van kortdurend verblijf. Wilt u weten welke specifieke dienst op welke locatie geleverd wordt, klik dan op de betreffende locatie. Maar u kunt natuurlijk ook altijd Careyn Klantenservice bellen: 088 - 1239988.

Locaties met Kortdurend verblijf

Deel deze pagina:

Contact