Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Verzorging en verpleging thuis
regelen we snel en goed,
samen met u en uw omgeving

 
De wijkverpleegkundige

Wijkverpleging

Bij Careyn vinden we dat het om de kwaliteit van leven gaat. Onze zorg gaat uit van uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen. Samen met u, uw familie, huisarts en anderen uit uw omgeving gaan we u snel en goed helpen. Het behoud van uw zelfredzaamheid staat hierin centraal.

Wij regelen snel en goed zorg en hulp

Samen met u regelen we de zorg en hulp die nodig is. Van indicatie tot aan directe zorg. Wie ons wijkteam belt, heeft binnen 24 uur contact met onze wijkverpleegkundige. Zij zet uw zorgaanvraag snel voor u op de rit.

Nu contact met een van onze wijkverpleegkundigen? Bel Careyn klantenservice: 088 - 1239988

Voorkomen is beter…

Vroeg bij ons aan de bel trekken, dat hebben we graag! Hoe eerder we met elkaar om de tafel zitten hoe sneller we actie kunnen ondernemen. Zo zorgen we dat problemen niet onnodig verergeren.

U bent bij ons in beeld

Zelf de regie over uw eigen leven houden, dat vinden we bij Careyn heel belangrijk. Ook als u ziek bent, herstelt van een operatie of een chronische aandoening hebt. Dat betekent niet dat u er alleen voor staat. Integendeel, samen met u regelen we zorg en hulp. We willen u leren kennen zodat u zelf kunt beslissen wat nodig is en bij u past. Daarbij vragen we u mee te denken. Wat kunt u nog zelf? Wat heeft u nodig? Wat kan uw omgeving voor u betekenen? Zijn er slimme hulpmiddelen in te zetten?

Samen met uw huisarts en organisaties in de buurt

Met een vast team van verpleegkundigen en verzorgenden bieden onze wijkteams professionele zorg en ondersteuning. We reageren snel op veranderingen in uw gezondheid. In overleg met u hebben we contact met uw huisarts en werken we samen met ziekenhuisspecialisten en andere zorg-, welzijn-, en vrijwilligersorganisaties in uw wijk.

Wijkverpleging nodig?

De Wijkverpleging valt sinds 2015 onder de Ziekteverzekeringswet (Zvw). Daarin geldt dat u voor wijkverpleging in 2015 geen eigen bijdrage en geen eigen risico betaalt. Onze wijkverpleegkundigen doen zelf de intake en indiceren uw zorgvraag, u heeft voor wijkverpleging geen CIZ indicatie meer nodig. Ook uw huisarts, specialist, ziekenhuisverpleegkundige kan de zorg bij onze wijkverpleegkundige aanvragen.

Segment 1 en 2

De wijkverpleegkundige zorg is onderverdeeld in twee segmenten: wijkgericht werken (Segment 1) en verpleging en verzorging aan de individuele klant (Segment 2).
Maar wat is nu precies het verschil?

Wijkgericht werken (segment 1)

Onder wijkgericht werken vallen activiteiten die niet direct zijn te koppelen aan een individueel zorgtraject van een cliënt. Kenmerkend hieraan is dat het gaat om activiteiten die het medische en sociale domein verbinden.

Verpleging en verzorging aan de individuele klant (segment 2)

Segment 2 bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen die betrekking hebben op de zorg voor individuele cliënten, hieronder vallen taken als indiceren, stimuleren, coördineren voor cliënten die in zorg zijn bij de zorgaanbieder. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen de oorspronkelijke zorgvraag van de cliënt, er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar zelfredzaamheid en de sociale omgeving.

Deel deze pagina:

Contact

Careyn Wijkverpleging

Wijkverpleegkundige