Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn De Plantage

We heten u van harte welkom bij Careyn De Plantage in Brielle. Careyn De Plantage biedt verpleeghuiszorg die uitgaat van úw wensen.

 • Contact
 • Careyn De Plantage
  Plantageweg 4
  3232 LE Brielle

  Telefoonnummer: 0181 - 47 60 00
  Fax: 010 - 4593854
  E-mail: receptie.plantage@careyn.nl
Plantage02.JPG
 • Route


Ligging

Vlakbij het historische stadshart van Brielle en op een steenworp afstand van het busstation staat verpleeghuis Careyn De Plantage.

Parkeren

U kunt vrij parkeren aan de voorzijde en zijkant van het gebouw.

"Uw leven zoveel mogelijk voortzetten zoals u dat gewend was..."

Huisvesting

Careyn De Plantage is een bekend verpleeghuis op Voorne Putten. Verschillende doelgroepen kunnen hier terecht. In 2006 is een aparte vleugel aangebouwd voor jongere bewoners met een lichamelijke beperking, waar een optimale combinatie van de nodige verzorging en gewenste zelfstandigheid wordt nagestreefd.

Voor wie

Careyn De Plantage heeft zeven afdelingen, verdeeld over drie sectoren. Er is een sector voor bewoners met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie of Alzheimer), een sector voor ouderen met een lichamelijke beperking of handicap en er is een aparte sector voor bewoners met NAH (Niet Aangeboren Hersenafwijking; klik hier voor meer informatie), lichamelijke aandoening. De Plantage is aangesloten bij het Landelijk expertisenetwerk NAH.
Daarnaast is er een dagactiviteitencentrum dat niet alleen door onze bewoners, maar ook door externe klanten en cliënten van de dagbehandeling gebruikt wordt.

Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden. Lees er hier meer over.

Zorg

Het zorg/behandelteam stelt samen met u en uw familie een 'zorgleefplan' op. Daarin staan uw mogelijkheden centraal. Met deze afspraken proberen wij u in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te blijven. Dat doen we gezamenlijk: u, het team en uw naasten. Uiteraard houden we daarbij zoveel mogelijk rekening met uw behoeften en leefgewoontes. Om u hierbij te ondersteunen staat een deskundig team van (kwaliteits-)verpleegkundigen en verzorgenden, artsen ('specialisten ouderengeneeskunde'), psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, diëtisten, sociaal pedagogisch medewerkers en een geestelijk verzorgende voor u klaar.

Voorzieningen

Het restaurant De Halte is dagelijks geopend. U kunt er terecht voor een hapje en een drankje.
In het winkeltje van Careyn De Plantage kunt u onder andere lekkernijen kopen en artikelen voor uw persoonlijke verzorging. Er is een kapsalon en er komt regelmatig een pedicure in het verpleeghuis. Op het terrein is een dierenweide/kinderboerderij aangelegd.

Gratis WiFi

Careyn De Plantage biedt bewoners en gasten gratis WiFi aan. Kijk voor het wachtwoord op de affiches of vraag ernaar bij de receptie. 

Activiteiten

Naast eigen invulling van uw dag op de woonafdeling, is er in Careyn De Plantage een actief verenigingsleven waar u zich als bewoner voor op kunt geven. Er zijn verenigingen op het gebied van muziek, creativiteit, spel etc. Daarnaast is er 't Akcent, een dagactiviteitencentrum met onder andere een kaarsenmakerij, bakkerij, internetcafé en een game-room. In het bijbehorende winkeltje 'Akcentique' worden de zelfgemaakte artikelen verkocht. Ook als klant van de dagbehandeling kunt u gebruik maken van het uitgebreide activiteitenaanbod. Daarnaast worden er regelmatig leuke uitstapjes georganiseerd.

Mantelzorg

Binnen Careyn de Plantage willen wij er voor zorgen dat u als klant uw leven zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals u dat  gewend was of zoals u nu zou willen. Om dit te bereiken is een samenspel tussen u als klant, uw familie en professionele zorg noodzakelijk. Uw familie/mantelzorger heeft dan ook een belangrijke plek bij de invulling van uw dagactiviteiten.

Stichting Vrienden van de Plantage

Stichting Vrienden van de Plantage is opgericht om meer te kunnen bieden dan zorg alleen. Het doel van de Stichting is diensten en middelen werven voor recreatie, ontspanning en het welzijn van bewoners en klanten van verpleeghuis de Plantage in Brielle. Dit als aanvulling van de primaire levensbehoefte en de verzorging die het verpleeghuis biedt. We ondersteunen de bewoners en revalidatieklanten door hun permanente of tijdelijk verblijf te veraangenamen en comfortabeler te maken. Bezoek onze website: www.svvdp.nl

Vrijwilligers

Bij Careyn De Plantage zijn zo'n 200 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de vaste medewerkers bij de activiteiten van de verenigingen, de afdeling, de winkel en het busvervoer.
Meer informatie over vrijwilliger zijn bij Careyn.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn De Plantage vallen per 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wij brengen kosten in rekening voor onder andere het wassen van kleding, activiteiten, en kosten bij het gebruik van telefoon en internet.
Klik hier voor meer informatie over de eigen bijdrage en de extra kosten. 

Cliëntenraad

Careyn De Plantage
Plantageweg 4
3232 LE Brielle
Contactpersoon
Jeanine Wolters
T 0181 - 476000
E j.wolters@careyn.nl
Kijk op Cliëntenraad Careyn voor meer informatie.

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Wilt u meer informatie over Careyn De Plantage of wilt u weten hoe u voor verpleeghuiszorg in aanmerking kunt komen? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice.

Diensten

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlCareyn De Plantage is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Deel deze pagina:

Contact

Gratis WiFi

gratis wifi op locatie