Casemanager dementie

Krijgt u te maken met dementie? Dan roept dit veel vragen maar ook onzekerheden op. Onze medewerkers, of zoals we bij Careyn zeggen 'casemanagers' en 'dementieconsulenten', begeleiden en adviseren mensen met dementie. Maar we gaan verder dan dat, want ook uw mantelzorger wordt begeleid tijdens het hele traject.

Pixabay-license woman-ga47dda8ac_1280

Heeft u soms het gevoel dat uw geheugen u in de steek laat? Geen zorgen. U kunt bij Careyn terecht. Wij helpen u graag verder. Op het moment dat u zich onzeker voelt. Of juist op het moment dat u zich afvraagt wie u kan helpen. Dan komen de casemanagers van Careyn graag met u in contact.
Goed om te weten: om begeleiding te starten is alleen al een 'vermoeden van dementie' nodig. Het is ook belangrijk om bijtijds hulp in te schakelen.

Bij dementie denken we al gauw aan ouderen. Toch komt dementie ook voor bij jongere mensen. Veelal staan zij nog actief in het leven. Zo hebben ze nog een baan of jonge kinderen. Ze krijgen vaak ook te maken met andere problemen, zoals onbegrip in de omgeving. Dat vraagt dan ook om andere zorg. Careyn is daarom in enkele gemeenten gestart met een 'casemanager dementie op jonge leeftijd'.

Wat doet een casemanager dementie?

De casemanager dementie van Careyn is ervaren op het gebied van dementie. Hij of zij staat altijd klaar voor u en uw mantelzorger(s). Met informatie, advies en voorlichting. Maar ook met de juiste begeleiding, ondersteuning en adviezen wat betreft eventuele doorverwijzing. 

De casemanager coördineert de zorg- en hulpverlening tussen alle betrokkenen bij het ziekteproces. Ook schakelen zij in overleg met u hulp in van mantelzorgers, hulpverleners en vrijwilligers. Samengevat is de hulp bij dementie gericht op:

 • Informatie over instanties en instellingen, financiën, huisvesting;
 • Het omgaan met geestelijke achteruitgang;
 • Tijdelijke of definitieve opname in een verzorgings- of verpleeghuis;
 • Omgang met eenzaamheid en rouwverwerking.

Werkwijze van een casemanager dementie

De casemanagers dementie zorgen samen met zorgverleners, zoals uw huisarts en wijkverpleegkundige, voor hulp vanaf het moment dat het 'niet pluis' voelt tot wanneer het nodig is. Zij voeren gesprekken. Met u en uw omgeving. Dat gebeurt bij u thuis, in uw eigen veilige omgeving. Soms zijn de gesprekken individueel, soms samen met uw partner of met uw huisarts. 

In een eerste gesprek vertelt u over de problemen die u ervaart en stelt de casemanager dementie van Careyn vooral veel vragen. Zo ontstaat een beeld wat er allemaal van invloed is op uw situatie. De casemanager dementie stelt samen met u één of meerdere doelen vast. Samen maken u en uw naasten maken we een plan met als doel uw situatie te verlichten of te zorgen dat de het allemaal wat draaglijker wordt.

Praktische informatie

 • Bestaat er een vermoeden van dementie? Neem dan contact op met uw huisarts om een verwijzing te vragen. Heeft u al thuiszorg van Careyn? Dan kan ook de wijkverpleegkundige u helpen.
  Klik hier voor een overzicht waar Careyn casemanagement dementie aanbiedt.

  Heeft u een verwijzing, dan kunt u het makkelijkste bellen met de Careyn Klantenservice: 088-1239988. U wordt teruggebeld door de casemanager dementie die in uw gemeente werkzaam is. In veel regio's wordt samengewerkt met andere zorginstellingen in een zogenaamd 'ketennetwerk'. U kunt dan eventueel ook door een medewerker van een andere zorgorganisatie benaderd worden. Die casemanager is uiteraard net zo deskundig als de casemanagers van Careyn.

  Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen ook mailen naar mgt@careyn.nl.

  Inwoners van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Oudewater en Montfoort kunnen ook mailen naar UWdementie@careyn.nl

  Aanmelding voor de casemanagers in Pijnacker/Nootdorp, Delft, Midden Delfland, Westland, Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kan ook via wachtlijstcmd@careyn.nl.

  Inwoners op de Zuid-Hollandse Eilanden (Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne Putten – Rozenburg) vinden meer informatie over casemanagement dementie op de website ketenzorgdementie-zhe.nl.

 • Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de ondersteuning door de casemanager dementie. Net als wijkverpleging worden die namelijk vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt dus geen eigen bijdrage. Goed geregeld dus.

 • Voor casemanagement dementie bestaat helaas soms een wachtlijst. Daarin zijn vaak ook regionale verschillen. De wachttijden worden  per kwartaal op de website van de 'ketens dementie' gepubliceerd. Daar waar dat nog niet gebeurt publiceert Careyn de eigen gegevens.

  In deze bijlage vindt u een overzicht van de wachttijden in de regio waar Careyn actief is.

  Mocht u vragen hebben over de wachtlijsten binnen uw regio of wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling via de Careyn Klantenservice: 088 - 123 99 88.

  U kunt ook altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen zes weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt.
  Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).