Wijkverpleging

Wijkverpleging is wat we doorgaans ‘thuiszorg’ noemen. Het gaat om de zorg door een verpleegkundige of een verzorgende bij u thuis. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege een ziekte of een lichamelijke beperking. Denk aan hulp bij het aan- en uitkleden, het douchen, toiletbezoek of aan wondverzorging. Ook kan de wijkverpleging medicijnen klaarzetten en toedienen. Alles is er op gericht om u zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking.

afbeelding

Wijkteams

De wijkverpleging is bij Careyn georganiseerd in meer dan honderd wijkteams. Woont u in ons werkgebied dan is er dus altijd wel wijkteam bij u in de buurt. Dat doen we bewust: we willen zichtbaar zijn in de wijken en dorpen en we willen makkelijk bereikbaar zijn. De vaste medewerkers van het wijkteam kunnen snel reageren op veranderingen in uw gezondheid. We houden dan ook nauw contact met bijvoorbeeld uw naasten of uw huisarts.

Is er specialistische kennis nodig, bijvoorbeeld bij een stoma, bij diabetes of bij beginnende dementie? Het wijkteam overlegt dan met onze eigen specialisten. Als het nodig is komt zo'n specialist van Careyn bij u langs. We noemen dat gespecialiseerde verpleging. U zit bij Careyn dus altijd goed.

Aanmelden

Wijkverpleging inschakelen gaat heel makkelijk. Er is namelijk geen verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt dus zelf contact met Careyn opnemen. Hoe eerder u dat doet, hoe beter dat vaak is. Zo zorgen we ervoor dat problemen niet onnodig verergeren.

Bij het eerste contact zal een wijkverpleegkundige samen met u en eventueel uw huisarts kijken welke zorg u precies nodig heeft en door wie die geleverd kan worden. We noemen dat de ‘indicatiestelling’. Daarna kan de zorg snel starten.

Careyn Careyn levert wijkverpleging in 21 gemeenten in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Klik hier voor een overzicht per postcode. Voor een overzicht van al onze wijkteams klikt u hier:

Kosten

Wijkverpleging wordt vanuit uw zorgverzekering vergoed. U heeft daarvoor ook geen aanvullende verzekering nodig. Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico. Goed geregeld dus.
Lees ook de pagina Wijkverpleging regelen. U kunt daar ook een overzicht vinden van zorgverzekeraars waar Careyn een contract mee afgesloten heeft.

Beeldzorg

Steeds vaker worden moderne technologiën ingezet. Beeldzorg bijvoorbeeld. Dat is zorg die digitaal wordt verleend via een speciale tablet. U leest er onderaan deze pagina meer over.

Goed om te weten

 • Beeldzorg is zorg die digitaal wordt verleend via een speciale, eenvoudige tablet. Alle cliënten die thuis wonen kunnen gebruik maken van beeldzorg. Dat moet dan wel onderdeel zijn van uw indicatie. Natuurlijk blijven onze wijkteams u bezoeken. Maar als het kán kunnen we u ook op afstand helpen. Soms is dan een huisbezoek zelfs helemaal niet meer nodig.
  Als u een indicatie voor wijkverpleging hebt, waarin ook beeldzorg is opgenomen, dan zijn hier voor u geen extra kosten aan verbonden. Goed geregeld dus.

  Hoe kan beeldzorg u ondersteunen?

  Beeldzorg kan in de volgende situaties ingezet worden:

  • begeleiding bij de inname van medicatie;
  • begeleiding bij spuiten van insuline en doorgeven van glucosemetingen;
  • aanleren van handelingen, zoals oogdruppelen of aantrekken van steunkousen;
  • ondersteuning bij uw dagindeling;
  • volgen van uw gezondheid en welzijn.

  Careyn maakt voor deze beeldzorg gebruik van de Compaan. Dat is een handzame tablet. De Compaan is heel makkelijk in gebruik en biedt nog meer extra mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen met de kinderen, het spelen van spelletjes of het volgen van het nieuws.

  Aanvragen

  Let op: beeldzorg is uitsluitend mogelijk als u cliënt bent van Careyn. Bent u cliënt en geïnteresseerd in beeldzorg, vraag dan uw wijkteam om de folder. Vaak zal het wijkteam u al op de mogelijkheid van beeldzorg gewezen hebben. Uw wijkverpleegkundige heeft contacten met het beeldzorgteam. De aanvraag kan snel in gang gezet worden. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Er wordt vanzelf contact met u opgenomen om met beeldzorg te starten.
  Nog geen cliënt maar wel wijkverpleging nodig, al dan niet met beeldzorg? Klik hieronder voor een overzicht van al onze wijkteams.

 • Bij Careyn vinden we eigen regie belangrijk. Grip houden op uw eigen leven. Soms komt die eigen regie echter in het gedrang. Vooral bij cliënten met een verstandelijke beperking of bij demente ouderen. Want hoe zit het met de beperking van bewegingsvrijheid vanwege dwaalgedrag? Of als iemand de medicijnen niet wil innemen? Kan cameratoezicht zomaar? Dat zijn lastige situaties.

  Gelukkig hebben we bij Careyn voor dat soort situaties duidelijke protocollen die voorschrijven hoe we moeten handelen. Oók thuis. Dat zijn zeer zorgvuldige procedures, zoals die ook zijn voorgeschreven in de Wet zorg en dwang. De kern van ons handelen: een cliënt krijgt zorg op vrijwillige basis, tenzij het écht niet anders kan. Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname wordt zoveel mogelijk voorkomen. Bij gevaarlijke situaties zullen de zorgmedewerkers van Careyn er dus allereerst alles aan doen om die situatie met vrijwillige zorg op te lossen. Onvrijwillige zorg (zorg met dwang) is altijd het laatste redmiddel. Voordat dat toegepast kan worden moet eerst een aantal voorgeschreven stappen doorlopen worden.

  Zo beschermen we de rechten van onze cliënten. Daar hechten we bij Careyn veel waarde aan.

  Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

  De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt voor mensen met een verstandelijke beperking of met een ‘psychogeriatrische’ aandoening. Bij zo’n psychogeriatrische aandoening gaat het veelal om dementie, maar het kan ook gaan om een niet aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld de ziekte van Huntington. Overigens: Careyn vindt het natuurlijk ook belangrijk dat bij andere cliënten zorg op vrijwillige basis wordt verleend. Dat spreekt voor zich.

  De wet geldt niet alleen in een verpleeghuis of bij kleinschalig wonen. Ook bij cliënten thuis of op een dagopvang is de wet van toepassing.

  Meer informatie

  Alle informatie vindt u in onze folder. Deze is met zorg samengesteld. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.dwangindezorg.nl.

  Cliëntvertrouwenspersoon

  Elke cliënt die valt onder de Wzd heeft recht op een cliëntvertrouwenspersoon. Die kan u bijvoorbeeld uitleg geven over uw rechten, gesprekken voorbereiden of ondersteunen als u een klacht heeft. Goed om te weten: de cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en de informatie die u met elkaar deelt is altijd vertrouwelijk. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon vindt u hier.

 • Hulp bij het huishouden wordt ook tot de 'thuiszorg' gerekend. Tegenwoordig hebben we het vaker over 'thuishulp'. Deze hulp is echter geen onderdeel van wijkverpleging. Careyn levert zelf ook geen thuishulp.

  Hulp bij het huishouden wordt vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Heeft u hulp bij het huishouden nodig, dan kunt u zich wenden tot uw Gemeente. Vaak hebben zij een 'Wmo-loket'. Heeft u wijkverpleging van Careyn? Uw wijkverpleegkundige kan u helpen.