Dagbesteding

Als u een dagje ouder wordt, wilt u ook nog lekker actief bezig blijven. Toch? Al bent u misschien niet meer zo fit als vroeger of kunt u niet alles meer bijhouden. Of misschien laat uw geheugen u een beetje in de steek. Blijf dan niet thuis zitten. Kom gezellig naar één van onze activiteitencentra. Waarom? Om mensen te ontmoeten, gezellig met elkaar te praten, spelletjes te doen en lekker samen te eten. Maar ook om wat hulp te krijgen. Dat kan heel belangrijk zijn.

Dagbesteding

Dagbesteding is een vorm van 'begeleiding'. Deelnemers aan de dagbesteding worden ondersteund bij het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden en bij het aanbrengen van structuur in het persoonlijk leven. We bieden hulp en advies. Bij de de planning bijvoorbeeld, of bij het nemen van besluiten. We doen daarnaast veel gezamenlijke activiteiten. Dat kan van alles zijn. Een spelletje of een schilderactiviteit bijvoorbeeld. Of wat oefeningen om de spieren soepel te houden. Soms ook gaat het vooral om aansluiting bij andere mensen, om menselijk contact en weer zinvol bezig te zijn. Behoud van eigen regie staat altijd centraal. Dat vinden we bij Careyn belangrijk.

Dagbesteding op een activiteitencentrum

Dagbesteding gebeurt bij Careyn altijd op een activiteitencentrum. U brengt daar dan één of meerdere dagen in de week door in een gezellige omgeving. Maar er is veel meer dan alleen gezelligheid. Wat u precies gaat doen hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie. In overleg komen we tot een voor u passend activiteitenaanbod.
Tussen de middag wordt er gezamenlijk een maaltijd gegeten. Aan tafel, want dat is wel zo gezellig. En wilt u daarna even rusten? Dan kan dat natuurlijk.

Dagbesteding gaat eigenlijk altijd in groepsverband, maar er is natuurlijk ook veel individuele aandacht. Is er een gerichte behandeling nodig met een duidelijk omschreven doel? Dan spreken we niet meer van 'begeleiding' maar van dagbehandeling. U leest er hier meer over.

Krijgt u verpleeghuiszorg in een zorgcentrum? Dan vormt dagbesteding onderdeel van de zorg die u krijgt.

Wie bezoeken het activiteitencentrum?

Een activiteitencentrum wordt door veel verschillende mensen bezocht. Soms is dat vanwege problemen als eenzaamheid en depressiviteit, soms vanwege een lichamelijk beperking of vanwege geheugenproblemen. Maar soms zijn er ook gewoon 'open' activiteiten waar alle ouderen uit de buurt welkom zijn. Een rijk bezoekersbestand dus. Dat is ook het mooie van een activiteitencentrum. Naast goede hulp en ondersteuning vinden er ook altijd mooie ontmoetingen plaats.

Aanmelden en kosten

Helaas kan dagbesteding vanuit twee verschillende wetten gefinancierd worden, de Wet maatschappelijke ondersteunind (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Lastig natuurlijk. Op de pagina dagbesteding regelen leggen we het voor u uit. U leest daar ook over eventuele bijkomende kosten.
Over het regelen van dagbehandeling leest u hier meer.