Hoe regel ik dagbesteding?

Soms is er een vrije inloop, maar vaak heeft u een indicatie nodig. Dat kan gaan om een Wmo-beschikking of om een Wlz-indicatie.

Dagbesteding vindt in de regel plaats bij een zorgcentrum, in een ‘huiskamer in de wijk’ of in een speciaal activiteitencentrum. De begeleiding die u krijgt kan variëren. We kijken namelijk altijd wat voor u passend is. Iemand die zich eenzaam voelt heeft immers andere begeleiding nodig dan iemand met beginnende dementie.

Vrij toegankelijke dagbesteding

Verschillende gemeenten verzorgen activiteiten waar iedereen naar toe kan. Dit worden 'algemene voorzieningen' genoemd. Dat kan gaan om een ‘huiskamer van de wijk’ of bijvoorbeeld activiteiten in een wijkcentrum. Soms betaalt u een kleine eigen bijdrage.

Dagbesteding waarvoor u een indicatie nodig heeft

Naast vrij toegankelijke dagbesteding zijn er ook vormen van begeleiding waarvoor u eerst een 'indicatie' of 'beschikking' moet aanvragen. Helaas kan dagbesteding vanuit twee verschillende wetten gefinancierd worden, de Wet maatschappelijke ondersteunind (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Lastig natuurlijk. Soms is het niet altijd duidelijk is waar u voor zo’n indicatie moet zijn. Het hangt ook helemaal af van uw persoonlijke situatie.

Wmo-beschikking

Bij lichtere vormen van dagbesteding (de nadruk ligt op 'begeleiding') heeft u een zogenaamde ‘Wmo-beschikking’ nodig. Daarvoor moet u bij uw gemeenten zijn. Veelal hebben zij een ‘Wmo-loket’ waar u naar toe kunt of u kunt zich aanmelden door een formulier op de website in te vullen.

Wlz-indicatie

Dagverzorging
Bij een combinatie van dagbesteding en zorg spreken we van 'dagverzorging'. Vaak maakt dagverzorging deel uit van een Wlz-indicatie. Soms is het een tijdelijke oplossing terwijl u wacht op een plek in een  zorgcentrum. Of om overbelasting van uw mantelzorger te voorkomen.

Dagbehandeling
Ligt de nadruk op behandeling en worden daarvoor concrete verbeterdoelen afgesproken, ook dan heeft u een zogenaamde ‘Wlz-indicatie’ nodig. Dan kan bijvoorbeeld ook zijn als continu toezicht gewenst is. We spreken dan van 'dagbehandeling'. U leest er hier meer over.

Vaak kan een huisarts u helpen. Maar u kunt natuurlijk altijd contact opnemen met een activiteitencentrum of met onze klantenservice om te vragen welke indicatie u moet aanvragen. Heeft u een wijkverpleegkundige van Careyn? Ook zij kunnen u hierin adviseren.
Een Wlz-indicatie wordt altijd aangevraagd bij het CIZ.

Vervoer

Zo nodig krijgt u vervoer naar de dagbesteding vergoed. Dat geldt zowel voor dagbesteding vanuit de Wmo als voor dagbesteding vanuit de Wlz. Vervoer moet dan wel geïndiceerd zijn.

Lunch en recreatieve activiteiten

Heeft u een Wlz-indicatie, dan zijn de maaltijden inbegrepen. In alle andere gevallen wordt veelal een kleine vergoeding gevraagd. Dat geldt ook voor sommige speciale recreatieve activiteiten.

Aanmelden

Bij vrij toegankelijke activiteiten is er soms sprake van ‘inloop’ en soms moet u zich apart aanmelden. Bij dagbesteding vanuit de Wmo of de Wlz heeft u eerst een indicatie nodig. Neem vervolgens contact op met het activiteitencentrum of onze klantenservice. Heeft u al wijkverpleging van Careyn? Uw wijkverpleegkundige kan u helpen.