Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Middelhoek, Centrum voor Deeltijdzorg

Middelhoek is het Centrum voor Deeltijdzorg van Careyn in de stad Utrecht. Ouderen kunnen hier terecht voor dagbehandeling. Zo kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer er beperkingen zijn door chronische ziekte, ongeval of psychogeriatrische aandoening. Middelhoek stimuleert en ondersteunt ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

  • Contact
  • Middelhoek, Centrum voor Deeltijdzorg
    Indusdreef 5
    3564 GV Utrecht

    Telefoonnummer: 030 - 2588788
  • Route


Dagbehandeling

Dagbehandeling combineert behandeling met gezel­ligheid en leuke activiteiten. De behandeling betreft fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie. U komt twee of drie keer per week overdag naar ons toe. Onder deskundige begeleiding en in een gastvrije sfeer kunt u deelnemen aan allerlei activiteiten. Oefeningen bieden wij u op maat aan.

Eigen aanpak

Niet iedereen is hetzelfde. Daarom hebben wij in Middelhoek verschillende huiskamergroepen. Iedere huiskamergroep heeft een eigen aandachtsgebied. De ene groep is meer gericht op het stimuleren van handelingen en vaardigheden. Een andere groep is meer voor ontspanning en gezelligheid. Steeds geldt dat uw wensen en mogelijkheden

Professioneel

Wij werken samen met artsen, fysiotherapeuten, ergothe­rapeuten, logopedisten. Diëtisten en andere specialisti­sche verpleegkundige zorg zijn binnen handbereik. De nodige zorg en behandeling staan vermeld in uw eigen zorgplan. Alle betrokken behandelaars werken hier­aan mee. Er is regelmatig overleg met u en uw familie.

Vervoer

Vervoer van en naar Middelhoek kan geregeld worden. De bus haalt u dan van huis op en brengt u 's middags weer thuis.

Indicatie en kosten

Dagbehandeling wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hiervoor heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een indicatie.

De kosten worden grotendeels vergoed, maar er is ook een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en int de eigen bijdrage. Voor meer informatie: www.cak.nl of bel naar 0800 1925.

Deel deze pagina:

Contact