Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn Maria-Oord

We heten u van harte welkom bij Careyn Maria-Oord in Vinkeveen in Gemeente De Ronde Venen. Zorgcentrum Maria-Oord ligt in een groene en waterrijke omgeving. In Careyn Maria-Oord vindt u een grote variëteit aan zorgvoorzieningen, die uitgaan van uw wensen. Het zorgcentrum biedt een ideale combinatie van wonen, welzijn en zorg.

 • Contact
 • Careyn Maria-Oord
  Herenweg 69
  3645 DH Vinkeveen

  Telefoonnummer: 0297 - 219 319
  Fax: 0297 - 219 419
Z Vinkeveen Maria-Oord.jpg
 • Route


Ligging

In het centrum van Vinkeveen, vlakbij de kerk en Albert Heijn, staat zorgcentrum Careyn Maria-Oord. Het terrein van Careyn Maria-Oord is een nieuw gebouwde woonwijk binnen Vinkeveen. Buurtbewoners wandelen over het terrein en kinderen ervaren Careyn Maria-Oord als een uitbreiding van hun speelterrein. Op het terrein is het zorgcentrum, verpleeghuis en behandelcentrum gevestigd, en ook de kleinschalig wonen woningen en woningen voor zelfstandige ouderen. Tevens wonen er op het terrein van Careyn Maria-Oord 24 verstandelijk gehandicapte bewoners bij stichting de Amerpoort

Parkeren

U kunt gratis parkeren op het eigen terrein en in de directe omgeving. Een uitzondering vormt de parkeergelegenheid voor het gebouw bij nummer 65/67. Deze parkeerplaatsen zijn afgesloten met een hefboom.

"...kinderen ervaren Careyn Maria-Oord als een uitbreiding van hun speelterrein..."

De diensten van Careyn Maria-Oord:

 • wonen met zorg voor  mensen met dementie of Alzheimer; wij bieden u verschillende woonvormen en dagbehandelingen;
 • wonen, behandeling en dagbehandeling voor mensen met een lichamelijke beperking
 • revalidatie (geriatrische revalidatie; ook voor revalidatie na een CVA kunt u in Maria-Oord terecht;
 • een behandelcentrum voor mensen die gebruik willen maken van onze medische voorzieningen;
 • mensen die zelfstandig willen wonen in een kleinschalig verzorgingshuis;
 • luxe huurappartementen in een veilige omgeving voor vitale senioren.

Voor gastvrije zorg op maat bent u bij Careyn Maria-Oord dus op de juiste plek.

Specialismen

Careyn Maria-Oord biedt een beschermde woonplek aan cliënten met een combinatie van lichamelijke en gedragsproblemen. Het gaat hier om cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Korsakov, Parkinson of andere neurologische ziekte en daarnaast om cliënten met een actieve psychiatrische ziekte. Zij hebben intensieve zorg en begeleiding nodig. Maria-Oord is daarin gespecialiseerd.

Zo vrij als mogelijk

Voor deze cliënten zijn er twee woonunits met in totaal zes huiskamers, ingericht als gesloten afdeling. De afdelingen bieden veel ruimte om te lopen en om op een veilige manier naar buiten te gaan. Veiligheid wordt waar nodig ook geboden door elektronische ondersteuning. Onze visie is: zo vrij als mogelijk.

Het multidisciplinaire behandelteam en welzijnsmedewerkers van deze woonunits hebben speciale expertise op gebied van gedragsproblemen. Cliënten kunnen worden aangemeld voor deze dubbelproblematiek afdelingen indien zij beschikken over een passende verpleeghuisindicatie (VV7). Zie verder bij aanmeldcriteria. Voor specifieke informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van Careyn.

Revalidatie

Maria-Oord heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten voor geriatrische revalidatie. Ook voor revalidatie na een CVA kunt u terecht in Careyn Maria-Oord.
Bekijk hier een impressie van het revalideren in Careyn Maria-Oord:

 

Voor wie?

Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden. Lees er hier meer over.

Vrijwilligers

Bij Careyn Maria-Oord zijn veel vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de vaste medewerker onder andere bij de activiteiten, maar zijn er ook om met bewoners te gaan wandelen, een spelletje doen of gewoon om een praatje mee te maken. Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn Maria-Oord wilt inzetten bent u van harte welkom.

Vrijwilligers van Maria-Oord vertellen in dit filmpje waarom zij vrijwilligerswerk bij ons doen.

 

Voor actuele vrijwilligersoproepjes kunt u kijken op de website van het steunpunt vrijwilligerswerk in De Ronde Venen. Vul bij de zoekopdracht: 'Careyn' in en u krijgt een overzicht van onze vacatures.

Meer informatie:
Coördinatie vrijwilligerswerk Maria-Oord: Monique van Keizerswaard
U kunt haar mailen via vrijwilligers.mariaoord@careyn.nl
Algemene informatie over vrijwilliger zijn bij Careyn is hier beschikbaar.

Cliëntenraad

Careyn vindt medezeggenschap van haar cliënten belangrijk. Meepraten en meebeslissen over zaken die hen raken. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten en bewoners en behartigt hun belangen. Uiteraard heeft ook Careyn Maria-Oord een cliëntenraad. Klik hier voor de folder.

Meer algemene informatie over de cliëntvertegenwoordiging bij Careyn vindt u hier.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn Maria Oord valt onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.

U kunt zelf een indicatie regelen via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Wel brengen we kosten in rekening voor onder andere het wassen van kleding, activiteiten, en kosten bij het gebruik van telefoon en internet. Klik hier voor een overzicht.

Revalidatie

Careyn hanteert voor alle revalidanten met een Nederlandse ziektekostenverzekering de tarieven conform afspraken met de verzekeraars. Wilt u meer weten over revalidatie bij Careyn? Neem dan contact op met de Klantenservice: 088-123 99 88. Indien u een buitenlandse of helemaal geen ziektekostenverzekering heeft, neem dan ook voorafgaand aan uw revalidatie contact op met onze klantenservice.

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Wilt u meer informatie over zorgcentra Maria-Oord of het aanvragen van een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice.

Diensten

Voorzieningen, maaltijden, activiteiten

Voorzieningen
Voor bewoners en bezoekers zijn er diverse voorzieningen zoals restaurant Brinkzicht, een winkeltje, kapsalon en pedicure. En er zijn veel activiteiten voor bewoners zoals cinema+, exposities en kerkdiensten.

Activiteiten
In Zorgcentrum Careyn Maria-Oord zijn er wekelijks diverse activteiten.  Er worden centraal activiteiten aangeboden zoals film- en muziekvoorstellingen, kerkdiensten, verenigings- en clubactiviteiten. Van sommige verenigingen zijn ook mensen lid uit de omgeving van het zorgcentrum. De centrale ruimte is tevens geschikt voor individuele activiteiten, Spelletjes, tijdschriften en een computer zijn door iedereen te gebruiken. Al dan niet onder het genot van een kopje koffie, een drankje en een hapje. Daarnaast vinden op de woonafdeling activiteiten en cursussen plaats in de huiskamer of in de activiteitenruimte.

Zowel de centrale ruimte als de ruimtes op de afdeling zijn 7 dagen in de week voor iedereen toegankelijk. Zowel overdag als 's avonds.

Maaltijden in Maria-Oord (somatiek)

TotaalVers verzorgt dagelijks de warme maaltijden voor de bewoners en klanten van Maria-Oord. De maaltijden worden bereid in de keuken van het TotaalVers in Poortugaal. 

Gratis WiFi

Careyn Maria Oord biedt bewoners en gasten gratis WiFi aan. Kijk voor het wachtwoord op de affiches of vraag ernaar bij de receptie.

wifi 

Behandelcentrum

Maria-Oord beschikt over een modern behandelcentrum. Hier kunnen zowel de klanten als revalidatiepatiënten van Maria-Oord gebruik maken van de behandelfaciliteiten. Ook  bewoners van binnen en buiten de gemeente De Ronde Venen zijn van harte welkom.

U vindt hier alle behandelaars die binnen Careyn Maria-Oord werkzaam zijn: diëtist, fysiotherapie, logopedie, verpleeghuisarts, psycholoog en een tandarts.

Verpleeghuisarts
Wanneer u in Careyn Maria-Oord komt wonen, neemt de verpleeghuisarts de medische zorg over van uw huisarts. Uw medische gegevens worden opgevraagd.  De verpleeghuisarts zal vervolgens samen met u of uw vertegenwoordiger en het aanspreekpunt op de verpleegafdeling bepalen in welke opzichten u ondersteuning en behandeling nodig heeft. Dit alles wordt bijeengebracht in het persoonlijke zorgplan.

Psycholoog
De psycholoog biedt hulp bij problemen die op psychisch vlak liggen. Hierbij kunt u denken aan een depressie of gevolgen van dementie. Het kan ook zijn dat het onduidelijk is waarom een cliënt zich op een bepaalde manier gedraagt. De psycholoog heeft in een dergelijke situatie een adviserende rol en geeft, waar nodig, extra begeleiding aan medewerkers.

Eerstelijnspraktijk voor Psychologische Zorg
Daarnaast bevindt zich in het Behandelcentrum een Eerstelijnspraktijk voor Psychologische Zorg.
Sandra van Dijk is GZ-psycholoog, en geeft kortdurende behandelingen aan volwassenen en ouderen, die thuis wonen (of in een verzorgingshuis).

Voor meer informatie en aanmelding:
T: 088-5808000
E: info@isis.nl
I: www.isis.nl

Tandarts
In het Behandelcentrum vindt u ook tandartsenpraktijk 'ZENZ tandartsen'. De tandartsen ontvangen in twee behandelruimtes de bewoners van Maria-Oord, inwoners van de gemeente De Ronde Venen, en andere klanten.

Voor meer informatie:
T: 0297-266136
E: contact@zenztandartsen.nl
I: www.zenztandartsen.nl

 

Specialisme: Niet Aangeboren Hersenletsel

Voor klanten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is er in Maria-Oord een speciale afdeling. Deze afdeling biedt gespecialiseerde hulp aan klanten die om uiteenlopende redenen een hersenbeschadiging hebben opgelopen. Dit bijvoorbeeld door langdurig en overmatig alcoholgebruik of een ernstig trauma met hersenbeschadiging tot gevolg. Careyn werkt hierbij samen met Altrecht. 

ZZP 7

Voor deze zorg is een Zorg Zwaarte Pakket 7 (ZZP7) vereist: 'Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met nadruk op begeleiding'
De zorg en ondersteuning wordt afgestemd op uw individuele wensen en behoeften. U wordt ondersteund bij alle gewone dagelijkse dingen (wassen, douchen, aan- en uitkleden, haren kammen). Daarnaast krijgt u begeleiding. Medewerkers helpen u met het organiseren van de dag. Ze helpen u ook om actief te zijn en met andere mensen om te gaan. En ze helpen u en uw familie om te gaan met alle veranderingen door uw ziekte.
In zorgzwaartepakket 7 zit ook behandeling door een GZ-psycholoog en specialist ouderengeneeskunde, en eventueel andere disciplines, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist.

Woonomgeving

U woont in een kleinschalige woonvoorziening (groepswonen). U heeft uw eigen kamer of deelt deze met een medebewoner. Er is een huiskamer, waar de maaltijd wordt geserveerd en waar u uw huisgenoten kunt ontmoeten.

Activiteiten

U kunt meedoen aan verschillende activiteiten. Maria-Oord houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen, hobby's, belangstelling en uw leeftijd.

 

Specialisme: Dubbelproblematiek

Maria-Oord is gespecialiseerd in het bieden van zorg en behandeling aan mensen met dubbelproblematiek d.w.z. een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problematiek (gerontopsychiatrie). Careyn werkt hierbij samen met Altrecht.

ZZP 7

Voor deze zorg is een Zorg Zwaarte Pakket 7 (ZZP7) vereist: 'Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, met nadruk op begeleiding'
De zorg en ondersteuning wordt afgestemd op uw individuele wensen en behoeften. U wordt ondersteund bij alle gewone dagelijkse dingen (wassen, douchen, aan- en uitkleden, haren kammen). Daarnaast krijgt u begeleiding. Medewerkers helpen u met het organiseren van de dag. Ze helpen u ook om actief te zijn en met andere mensen om te gaan. En ze helpen u en uw familie om te gaan met alle veranderingen door uw ziekte.
In zorgzwaartepakket 7 zit ook behandeling door een GZ-psycholoog en specialist ouderengeneeskunde, en eventueel andere disciplines, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist.

Woonomgeving

U woont in een kleinschalige woonvoorziening (groepswonen). U heeft uw eigen kamer of deelt deze met een medebewoner. Er is een huiskamer, waar de maaltijd wordt geserveerd en waar u uw huisgenoten kunt ontmoeten.

Activiteiten

U kunt meedoen aan verschillende activiteiten. Maria-Oord houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen, hobby's, belangstelling en uw leeftijd. 

Dagbehandeling en dagvoorziening

Bent u op zoek naar een dagbehandeling of dagvoorziening? Careyn biedt in De Ronde Venen verschillende vormen van dagbehandeling en dagvoorziening aan.
Kijk hier voor meer informatie.

Verzorgingshuis Vinkenoord

Appartementencomplex Vinkenoord is een kleinschalig gemoedelijk verzorgingshuis voor 13 bewoners. U woont hier zelfstandig en kunt gebruik maken van de volgende faciliteiten van zorgcentrum Maria-Oord: 

 • maaltijdvoorziening
 • fysiotherapie
 • ergotherapie
 • logotherapie

U beschikt over een eigen, zelfingericht, appartement. Binnen Vinkenoord zijn er mogelijkheden om activiteiten met anderen te ondernemen, zoals koffie drinken en volksdansen. Ook worden er activiteiten georganiseerd.

 

Luxe huurappartementen voor senioren

Bent u nog zeer vitaal, maar wel gesteld op luxe? Dan is er de mogelijkheid om geheel zelfstandig te wonen op het terrein van Maria-Oord. Hiervoor zijn in de vrije sector huurappartementen 'Kerkelanden' beschikbaar in twee nieuwe gebouwen.

Voor alle huurders is het mogelijk om de service en zorg die aangeboden wordt door Maria-Oord te gebruiken. In het restaurant kunt u gebruik maken van de maaltijd- en cateringservice. Ook zijn er onder andere schoonmaak-, onderhouds- en wasvoorzieningen.

Inspectierapporten

Deel deze pagina:

Contact

Gratis WiFi

gratis wifi op locatie