Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Kosten

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag valt de zorg die u ontvangt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of onder een aparte financiering. Dat bepaalt of u een eigen bijdrage betaalt of niet.

Veel zorgdiensten die Careyn biedt, worden betaald uit de Wet langdurige zorg, de zorgverzekeringswet of de wet maatschappelijke ondersteuning. Verder zijn de meeste services die wij bieden voor eigen rekening. De kosten daarvan houden wij zo laag mogelijk. Soms kunt u voor een kleine of grote bijdrage in de kosten een beroep doen op uw ziektekostenverzekeraar.

Te ingewikkeld? Neem contact op met de Careyn Klantenservice!

Wet langdurige zorg (Wlz)

Iedere inwoner van Nederland betaalt via de inkomstenbelasting mee aan de Wet langdurige zorg. Iedere Nederlander kan ook gebruikmaken van de Wlz, als hij zorg nodig heeft die vanuit deze wet geregeld wordt. 

Niet alle kosten worden betaald. Naast het collectieve deel, betaalt iedere gebruiker een eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage en het innen van de bijdrage is een zaak tussen u en de overheid of zorgverzekeraar. Als u zorg krijgt van Careyn stuurt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u de rekening of brengt het Zorgkantoor uw eigen bijdrage bij u in rekening.

Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u terecht bij: 
Centraal Administratie Kantoor
Telefoonnummer: 0800 - 1925 
www.cak-bz.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Uw gemeente bepaalt het uurtarief en de kosten. Uw gemeente kan ook bepalen om geen eigen bijdrage te vragen, of een lagere bijdrage.

Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo 2015.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanaf 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en verpleging die iemand thuis ontvangt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u wast of een prik komt geven. Deze verandering is per 1 januari 2015 geregeld in de Zorgverkeringswet (Zvw). U hoeft hier geen eigen bijdrage meer voor te betalen. Ook gaat deze zorg niet ten koste van uw eigen risico.

Uw eigen bijdrage

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

  • uw leeftijd;
  • of u een partner heeft;
  • het verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner;
  • de voorzieningen die u krijgt.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie.

Maximale eigen bijdrage

Het CAK berekent hoeveel u per 4 weken moet bijdragen aan de ondersteuning. Dat gebeurt op basis van de gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishouden. Zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u minder. Want u betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zoals een rolstoel, een verhoogd toilet in huis, een scootmobiel of een vervoersregeling vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet voert de gemeente uit. Voor veel hulpmiddelen wordt een eigen bijdrage gevraagd. U kunt voor hulpmiddelen terecht bij hulpmiddelenbedrijf Medipoint | Careyn. Klik hier.

Diensten voor eigen rekening

Naast de dienstverlening die door de verschillende wetten gedekt wordt, biedt Careyn u ook diensten voor eigen rekening. 

Het betreft vooral de aanvullende diensten die Careyn aanbiedt via CareynPlus. Op de website vindt u informatie over hulp aan huis, uitjes met en zonder zorg, beweging, veiligheid, mantelzorg en (zorg)verzekeringen. Voor deze diensten betaalt u zelf de kosten. Careyn verzorgt ook cursussen en workshops, voor jong en oud. Ook hiervoor betaalt u zelf de kosten.

U kunt al deze diensten en cursussen direct regelen zonder een indicatie. U kunt daarvoor contact opnemen met Careyn Klantenservice.
Betaalt u altijd het volle pond? Nee, abonnees van CareynPlus krijgen vaak korting op de tarieven en soms is het ook mogelijk dat de ziektekostenverzekeraar bijdraagt in de kosten.

Persoonsgebonden budget

Het is voor nieuwe cliënten niet meer mogelijk om de zorg van Careyn via een persoonsgebonden budget (pgb) in te kopen.

Deel deze pagina:

Contact