Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Careyn Weddesteyn op slechts enkele minuten loopafstand van het monumentale centrum van
Woerden.

 
Careyn Weddesteyn

Careyn Weddesteyn

We heten u van harte welkom bij Careyn Weddesteyn in Woerden. U vindt hier een grote variëteit aan zorgvoorzieningen. Aan het zorgcentrum is een groot woonzorgcomplex verbonden, Het Hofplein, bedoeld voor zelfstandig wonen met eventuele hulp van de thuiszorg van Careyn.

 • Contact
 • Careyn Weddesteyn
  Utrechtsestraatweg 50
  3445 AS Woerden

  Telefoonnummer: 0348 - 57 39 11
Careyn Weddesteyn
 • Route


Careyn Weddesteyn in Woerden is een verpleeghuis dat is gevestigd aan de Utrechtsestraatweg 50. Op enkele minuten loopafstand van het station en het monumentale centrum van Woerden. Het zorgcentrum is dus goed bereikbaar voor bezoekers. Woerden ligt centraal in de Randstad in de driehoek Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Woerden is een aantrekkelijke woon- en werkstad. Het zorgcentrum heeft een grote tuin met jeu de boulesbaan en een grote vijver.

Parkeren

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid op het eigen terrein

Op slechts enkele minuten loopafstand van het monumentale centrum van Woerden.

Bekijk hier een impressie van Careyn Weddesteyn

 

Wonen met zorg

Careyn Weddesteyn heeft diverse mogelijkheden voor wonen en zorg voor:

 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met een specifieke lichamelijke beperking
 • Mensen aan de beademing

Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden. Lees er hier meer over.

Voor mensen met een vorm van dementie: kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen

Er zijn vier paviljoens Kleinschalig Wonen, waarvan drie in Woerden en 1 in Kamerik. Er is een aparte informatiefolder aanwezig over het Waterschapshuis te Kamerik.

U kunt in het paviljoen gaan wonen als u beschikt over een juiste indicatie (ZZP 5 of ZZP 7). Kleinschalig wonen is bedoeld voor mensen met een vorm van dementie.
In dit overzicht staat duidelijk aangegeven met welke ZZP u bij welke Careynlocatie terecht kunt.

Revalidatie

Op de 2e etage van het hoofdgebouw zijn 22 kamers voor geriatrische revalidatiezorg.

Careyn heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten voor geriatrische revalidatie. Indien u een indicatie (DBC) heeft kunt u terecht in Weddesteyn na een ziekenhuisopname om te revalideren. Voor informatie over revalidatie hebben we een aparte folder. Klik hier.

Verder beschikt Careyn Weddesteyn over dagactiviteitencentra voor ouderen die zelfstandig wonen en een WMO- of CIZ-indicatie hebben.

Bekijk hier een impressie van Revalidatie in Careyn Weddesteyn

 

Voorzieningen en activiteiten

Voor bewoners en bezoekers zijn er diverse voorzieningen zoals een restaurant, kapsalon, schoonheidssalon en worden er kerkdiensten gehouden in de Kapel. Tevens verzorgt de afdeling Welzijn voor tal van activiteiten en clubs. In de deze clubs kunnen bewoners zich in groepsverband bezighouden met activiteiten die ze leuk vinden en aansluiten bij hun conditie en interesse.

Hoog gekwalificeerde zorg

Careyn Weddesteyn levert hoog gekwalificeerde zorg. Na de indicatie van het Centrum Indivicatiestelling Zorg, het CIZ, vindt een uitgebreide intake plaats.

Dagverzorging/dagbehandeling

Klik hier voor meer informatie.

Dagactiviteitencentra

Careyn Weddesteyn biedt u dagactiviteitencentra aan op vier verschillende locaties in de gemeente Woerden: De Cope in Kamerik, De Vos in het Hofplein (Woerden), De Strootas gevestigd in Weddesteyn en De Wiek in de wijk Molenvliet in Woerden. Klik hier voor meer informatie.

Vrijwilligers

Bij Careyn werken er naast medewerkers ook veel vrijwilligers. Deze vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan de zorg en het welzijn van de cliënten.
Bij Careyn Weddesteyn zijn veel vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de vaste medewerker onder andere bij de activiteiten, maar zijn er ook om met bewoners te gaan wandelen, een boodschapje te halen of gewoon om een praatje mee te maken. Wanneer u zich als vrijwilliger bij Careyn Weddesteyn wilt inzetten bent u van harte welkom.

Vrijwilliger worden? U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator vrijwilligers:
Rachid Reijers
T: 06-82497515
E: vrijwilligers.weddesteynwaterschapshuis@careyn.nl

Algemene informatie over vrijwilliger zijn bij Careyn is hier beschikbaar.
Bekijk ook de video 'Word ook vrijwilliger voor Careyn Weddesteyn'

 

Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van klanten in de regio. In de raad zitten klanten, bewoners en/of hun vertegenwoordigers. De Cliëntenraad Regio Woerden is er voor klanten in Woerden en omgeving en bewoners van Careyn Weddesteyn.

Kosten

Wonen en zorg in Careyn Weddesteyn vallen per 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig van het CIZ om te kunnen wonen in onze locaties. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u zorg uit de Wet langdurige zorg nodig heeft. Deze wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met (ernstige) dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, en mensen met een ernstige psychische stoornis.
U kunt zelf een indicatie regelen of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.
Wel brengen wij kosten in rekening voor extra diensten die wij leveren. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van kleding of de kosten bij het gebruik van een  telefoon. Klik hier voor een overzicht.

Revalidatie

Careyn hanteert voor alle revalidanten met een Nederlandse zorgverzekering de tarieven conform afspraken met de verzekeraars. Wilt u meer weten over revalidatie bij Careyn? Neem dan contact op met de Klantenservice: 088-123 99 88. Indien u een buitenlandse of helemaal geen zorgverzekering heeft, neem dan ook voorafgaand aan uw revalidatie contact op met onze klantenservice.

Meer informatie over inschrijven en indicatie

Wilt u meer informatie over Careyn Weddesteyn of het aanvragen van een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Careyn Klantenservice.

Diensten

Specialist ouderengeneeskunde

Wanneer u in Careyn Weddesteyn komt wonen, neemt de specialist ouderengeneeskunde de medische zorg over van uw huisarts. Uw medische gegevens worden opgevraagd. De specialist ouderengeneeskunde zal vervolgens in gesprek gaan met u of uw vertegenwoordiger en de EVV-er (eerst verantwoordelijke verzorgende). Zo stellen zij samen vast in welke opzichten u ondersteuning en behandeling nodig heeft. Dit alles wordt bijeengebracht in het zorgleefplan.

Psycholoog

De psycholoog biedt hulp bij problemen die op het psychische vlak liggen. Hierbij kunt u denken aan een depressie of gevolgen van dementie. Het kan ook zijn dat het onduidelijk is waarom een cliënt zich op een bepaalde manier gedraagt. De psycholoog heeft in een dergelijke situatie een adviserende rol en geeft, waar nodig, extra begeleiding aan bewoners, medewerkers en mantelzorgers.

Psychiater en verpleegkundige van Altrecht

In sommige gevallen schakelt de specialist ouderengeneeskunde een psychiater in. Hierbij maakt Careyn Weddesteyn gebruik van de diensten van Altrecht, een instelling van de Geestelijke Gezondheidszorg. De psychiater of psychiatrisch verpleegkundige adviseert vanuit zijn specifieke deskundigheid. De specialist ouderengeneeskunde kan u hierover nader informeren.

Overige disciplines

In Careyn Weddesteyn werken nog vele andere disciplines om u de juiste zorg te geven: fysiothearpeuten, ergotherapeuten, logopedist, diëtiste en niet te vergeten verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. In het multidisciplinair overleg wordt door de specialist ouderengeneeskunde bepaald welke disciplines ingeschakeld worden.

Deel deze pagina:

Contact

Gratis WiFi

gratis wifi op locatie