Utrecht-Stad

Stad Utrecht en Zeist

Informatie voor verwijzers

 • Voor wijkverpleging kunt u contact opnemen met het team in het woongebied van uw patiënt. De patiënt of een mantelzorger kan uiteraard ook zelf contact opnemen.

  Klik op een overzicht van de wijkteams per gemeente:

  Klik hier voor het meest actuele overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars.

 • Verpleeghuizen (ook: kleinschalig wonen):

  Kleinschalig wonen pg

  Zorgprofielen

  Klik hier voor een overzicht met de V&V-zorgprofielen per Careyn-zorgcentrum.

  Zorgbemiddeling

  Rechtstreeks contact met de afdeling zorgbemiddeling (niet voor cliënten): 030 - 25 88 203
  E-mail: zorgbemiddelingutrecht@careyn.nl

  Wachttijden

  Klik hier voor een overzicht van de wachttijden voor opname in een verpleeghuis. Deze overzichten worden maandelijks geactualiseerd.

  Gecontracteerde verzekeraars ELV

  Klik hier voor het meest actuele overzicht.

 • VPT in de wijk

  In 2023 is Careyn gestart met het bieden van het Volledig Pakket Thuis bij cliënten thuis. In het district Utrecht-Stad zijn de volgende teams actief:

  Vleuten-de Meern
  VPT-regisseur: Esmee Mengers
  Mail: VPT.De.Meern@careyn.nl
  Teampost:
  Careyn Parkwijk
  1e Oosterparklaan 72
  3544 AK Utrecht

  VPT Utrecht Ondiep en Binnenstad
  VPT-regisseur: Esmee Mengers
  Teampost:
  Prinses Irenelaan 18
  3554 HE Utrecht

  VPT Utrecht Overvecht
  VPT-regisseur: Esmee Mengers
  Teampost:
  Indusdreef 5
  3564 GV Utrecht

  VPT Utrecht Rivierenwijk en Dichterswijk
  VPT-regisseur: Esmee Mengers

  Mensen met een (lopende aanvraag voor een) Wlz-indicatie vinden meer informatie op www.careyn.nl/vpt.

  Zorgbemiddeling

  Rechtstreeks contact met de afdeling zorgbemiddeling (let op: niet voor cliënten): 030 - 25 88 203
  E-mail: zorgbemiddelingutrecht@careyn.nl

 • Revalidatie is mogelijk in Nieuw Tamarinde. Er kan uitgeweken worden naar Weddesteyn (Woerden), St. Antonius Woerden of Maria-Oord (Vinkeveen).

  Klik hier voor het meest actuele overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars.

 • Bereikbaarheid van onze teams wondzorg:
  Aanmelden: via ZorgDomein of via Careyn Klantenservice op 088 - 123 99 88.
  Mail: wondverpleegkundigenutrecht@careyn.nl
  Meer info: www.careyn.nl/wondzorg

 • Klik hier voor meer informatie over het Mobiel Geriatrisch Team Utrecht-Stad.

  Contact

  Careyn Advies-en Behandelcentrum Utrecht-Stad
  Telefoon: 088-1239910

  • Keuze 2 Mobiel Geriatrisch Team & administratie
  • Keuze 3 secretariaat fysiotherapie, ergotherapie en logopedie

  E-mail:

  Verwijzen via ZorgDomein

  Zorgaanbieder: Careyn, Advies-behandelcentrum Utrecht Stad
  Zorgproducten:

  • Verwijsafspraak consult met specialist ouderengeneeskunde (ook als u wilt verwijzen naar de casemanager dementie of de GZ-psycholoog)
  • Verwijsafspraak ergotherapie (ouderenzorg)
  • Verwijsafspraak fysiotherapie (ouderenzorg)
  • Verwijsafspraak logopedie (ouderenzorg)

  Kunt u ons niet vinden in ZorgDomein? Let dan op de instelling van uw filters bij het verwijzen of bel met 088-1239910 (keuze 2).

  Het team

  Specialisten ouderengeneeskunde

  • Analyse en advies van complexe problemen bij de geriatrische cliënt;
  • Zowel op somatisch als op psychogeriatrisch terrein;
  • Consultatie in thuissituatie of telefonisch intercollegiaal overleg.

  GZ-Psychologen

  • Diagnostiek bij vermoeden van dementie;
  • Probleemgedrag: analyse en behandeling van cliënt middels mantelzorger en/of omgeving;
  • Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsproblemen bij cliënten met dementie.

  Casemanagers dementie

  • Gespecialiseerde trajectbegeleiding voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers;
  • Probleemanalyse en begeleiding van cliëntsysteem (psycho-educatie / familiegesprekken);
  • Multidisciplinaire benadering met terugkoppeling aan eerstelijns hulpverleners.

  Paramedici (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie)

  • Er vanuit het Advies- en Behandelcentrum van Careyn paramedische disciplines ingeschakeld worden (o.a. Parkinson, CVA, dementie, afasie). Zij kunnen de cliënt in de thuissituatie behandelen.

  Medisch secretariaat

  • Frontoffice voor onze disciplines. Hier kunt u o.a. terecht met vragen over betrokken disciplines, vragen over stand van zaken van uw verwijzing, wachtlijsten en voor het plannen van afspraken en terugbelverzoeken.

  Gecontracteerde verzekeraars GZSP

  Klik hier voor het meest actuele overzicht.

 • Careyn biedt eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. We richten ons primair op de doelgroep kwetsbare ouderen. Voor fysiotherapie en ergotherapie hoeft u in principe geen verwijzing mee te geven. We stellen dat echter wel op prijs.

  Contact Careyn Advies-en Behandelcentrum Utrecht-Stad

  Secretariaat paramedici
  Telefoon: 088 -123 99 10 (keuze 2)
  E-mail: secretariaat.paramedici@careyn.nl

  Meer informatie

  Klik hier voor het meest actuele overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars.

  Uw verwijzing

  Gebruik bij voorkeur Zorgdomein.
  Zorg er voor dat uw verwijzing volledig is met minimaal de volgende gegevens:

  • volledige naam, adres en woonplaats van de cliënt
  • medische diagnose
  • vermoede problematiek/vraagstelling
  • AGB code en handtekening van de arts
  • datum van afgifte van de verwijzing
 • Bij problemen met het aan- en uittrekken van steunkousen

  Door: Careyn Ergotherapie
  Waar: Careyn Nieuw Tamarinde (Neckardreef 6)
  Aanmelden: 030 - 25 88 725 (secretariaat paramedici), bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur
  Aanmelden kan ook via Zorgdomein middels verwijzing.
  Kosten: het consult wordt vergoed vanuit de 10 uur ergotherapie in de basisverzekering

  Meer informatie: pagina Hulpmiddelenspreekuur Steunkousen (gebruikersvriendelijke url: www.careyn.nl/steunkousen)

   

   

 • U kunt de casemanager dementie in de regio Utrecht-Stad bereiken via Careyn Klantenservice: 088 - 123 99 88. Ook kan gemaild worden met casemanagersdementie-us@careyn.nl. Uiteraard kunnen uw patiënten ook zelf contact opnemen.

  Wachttijden
  Voor casemanagement dementie bestaat helaas soms een wachtlijst. Daarin zijn vaak ook regionale verschillen. De wachttijden worden per kwartaal op de website van de 'ketens dementie' gepubliceerd. Daar waar dat nog niet gebeurt publiceert Careyn de eigen gegevens.

  In deze bijlage vindt u een overzicht van de wachttijden in de regio waar Careyn actief is.

 • Specialistisch Team Midden Nederland
  Postbus 900
  3100 AX  Schiedam

  T: 030-2588205
  F: 010-4590365
  E: stmnpost@careyn.nl

  Alleen medische-specialisten of huisartsen kunnen cliënten aanmelden.

 • Careyn heeft geen eigen hospices, maar werkt daar wel mee samen. In veel hospices wordt de verpleegkundige zorg namelijk door medewerkers van Careyn geleverd.

  Careyn werkt samen met hospices in Utrecht, Vleuten, Wilnis en Woerden. U leest er hier meer over. Onderaan die pagina vindt u de contactgegevens.