Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

CVA

CVA is de afkorting van Cerebraal Vasculair Accident (dit is een stoornis in de bloedvaten van de hersenen). Het komt voor op alle leeftijden, maar meer bij ouderen. Omdat een CVA plotseling optreedt, ervaren veel mensen een breuk in hun levenslijn.

Careyn ondersteunt u

Een CVA kan behalve lichamelijke gevolgen ook effect hebben op uw mentale toestand. Bijvoorbeeld dat u minder goed kunt onthouden of dat u moeite hebt met uw concentratie. Veel mensen zijn na een CVA sneller moe. Eenvoudige handelingen zoals wassen en aankleden vergen dan meer inspanning. U kunt  moeite hebben met wat u is overkomen of u heeft last van somberheid. Ook uw partner en naasten hebben tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen.

De CVA-verpleegkundige van Careyn brengt u een huisbezoek om alle problemen in kaart te brengen. In dit huisbezoek kan ter sprake komen:

  • gevolgen van een CVA
  • secundaire preventie (medicatie en leefgewoonten)
  • omgaan met vermoeidheid
  • voorkomen van overbelasting
  • omgaan met sombere gevoelens
  • hulpmiddelen en aanpassingen
  • dagindeling, vrije tijdsbesteding, terug naar werk
  • En natuurlijk wat u zelf wilt bespreken

Als tijdens het huisbezoek blijkt dat specifiekere hulp wenselijk is, kan de CVA-verpleegkundige u helpen bij het inschakelen van deze hulp. Tevens is zij op de hoogte van het aanbod van hulpverlening speciaal gericht op mensen met een CVA. Zij heeft - indien nodig - overleg met de neuroloog, revalidatiearts, huisarts en paramedici en kan u zo nodig naar hen doorverwijzen.

De CVA verpleegkundigen van Careyn-Utrecht werken in ketenzorg samen met het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en met het Diakonessenhuis in Utrecht. In deze ketens zijn ook mogelijkheden voor klinische revalidatie en geriatrische revalidatie. Ook buiten dit ketenverband kunt u een beroep doen op ons.

Diensten

Deel deze pagina:

Contact